Otevření dalších humanitárních koridorů – nová kapitola italské pomoci uprchlíkům

12. ledna 2017 byl v Římě podepsán smluvní protokol ve věci nových humanitárních koridorů. Díky tomuto dokumentu bude do Itálie v příštích měsících moci vycestovat 500 uprchlíků z Eritrey, Somálska a Jižního Súdánu, kteří jsou nuceni své země opustit kvůli probíhajícím konfliktům.

Tento protokol podepsaly čtyři strany: coby promotéři projektu to byly Italská biskupská konference zastoupená svým generálním sekretářem Mons. Nunziem Galantinem a Komunita Sant’Egidio reprezentovaná prezidentem Markem Impagliazzem. Za italský stát to dále byli podsekretář Ministerstva vnitra Domenico Manzione a vedoucí migrační politiky z Ministerstva zahraničí Cristina Ravaglia.

celý příspěvek

Sbírka spacáků a dek

Praha je zavátá sněhem a zejména v noci mrzne až praští. Mnoho z našich hostů vánočního oběda přitom i v tomto počasí přespává venku. Někteří nás prosili, u jiných se to dá vytušit, že by byli moc vděční za spacák, deku, karimatku, cokoli, co usnadní strávit noc v zimě a nezmrznout.
 
Komunita Sant‘ Egidio proto pořádá v Praze sbírku spacáků a dek. Podívejte se prosím doma, zda byste nemohli něco podobného postrádat. Rádi Vás přivítáme na modlitbě v kostele sv. Štěpána v pondělí 9.1. a 16. 1. v 19.30. Ve 20 hodin odtud vyrážíme do ulic, co vybereme, rovnou rozdáme, samozřejmě budeme rádi, když půjdete s námi. 
 
Budeme za jakoukoli pomoc rádi !

1. leden – Světový den míru

„Děkuji vám za to, že jste přišli, a za vaše svědectví“. Těmito slovy papež František pozdravil na konci modlitby Anděl Páně na Svatopetrském náměstí zástupy lidí (podle odhadů 12 tisíc osob), kteří se toho dopoledne účastnili pochodu s názvem Mír ve všech zemích organizovaného Komunitou Sant’Egidio. Během téhož dne, 1. ledna, se tisíce osob rozhodly vyjít do ulic stovek měst v Evropě, Africe, Asii a Americe, aby u příležitosti 50. Světového dne míru podpořily papežovo poselství o nenásilí. Této manifestaci se v letošním roce dostalo všude ještě větší účasti než obvykle, vzhledem k současným válkám, rozšířenému násilí a terorismu, který tvrdě udeřil dokonce i o sváteční noci. celý příspěvek

Celosvětová vánoční sbírka

Bůh miluje radostného dárce, a tak i Komunita v celém světě pravidelně pořádá v tomto období sbírku, která je věnovaná každý rok na určitý účel. Letos jsme se rozhodli touto cestou požádat i veřejnost o podporu našeho společného projektu.

Účelem letošní vánoční sbírky Komunity Sant’Egidio je vytvoření důstojnějších životních podmínek pro vězně v Africe a některých zemích Latinské Ameriky. Vězení v těchto oblastech jsou velmi zchátralá, chybí v nich prakticky všechno, co je ve věznicích západních zemí naprostou samozřejmostí. Je zde fatální nedostatek oblečení, jídla, zdravotní péče, nefungují tu žádné formační aktivity pro vězněné, ani není nijak podporovaná jejich opětovná integrace do společnosti.

Komunita je s touto tíživou situací velmi detailně seznámená, protože v mnoha těchto vězeních již léta působí. Pro jejich obyvatele pořádá mimo jiné také vánoční obědy, kterých se každoročně zúčastní více než 20 tisíc vězňů.

Letošní sbírka proto bude velmi důležitá, neboť nám umožní podpořit práci našich komunit v těchto zařízeních a zlepšit tak podmínky našich bratrů a sester, kteří žijí v místech, jež často připomínají peklo na zemi. Pomozte prosím i Vy.

2000044037/2010 u Fio banky (můžete sledovat pohyby na účtu) Variabilní symbol pro správné zatřídění platby: 12017

Peníze posílejte prosím do konce ledna 2017. Poté budou peníze předány do Říma, odkud bude konkrétní pomoc prostřednictvím místních Komunit organizována.

Nezapomínejme na ty, kteří jsou nám vzdáleni, ale jejich situace se nás přesto dotýká. A pamatujme, Bůh miluje radostného dárce 🙂 (2 Kor 9, 6 – 10 )

O Komunitě Sant´Egidio na Proglasu

Před nedávnem byla naše kamarádka Kristina Koldinská pozvána do radia Proglas v rámci pořadu Živě z Prahy. Můžete se těšit na povídání o Komunitě, jejím vzniku, práci pro chudé a potřebné a mnoho dalšího. Rozhovor si můžete poslechnout v audioarchivu Proglasu, nebo pod tímto textem.

 

Vánoční obědy 2016

Jednou z hlavních událostí roku je pro Komunitu Sant’Egidio po celém světě vánoční oběd, který pořádáme již více než 30 let pro chudé a vůbec všechny potřebné. Historicky první vánoční oběd se uskutečnil o Vánocích 1982 v Římě a tento krásný zvyk se postupně rozšířil do dalších měst a zemí. V České republice to bylo poprvé roku 2000 v Praze, přičemž v letošním roce 2016 se vánoční obědy pořádají již na pěti místech: v Praze, Brně, Olomouci, Jihlavě a Vítkově. Cílem je zprostředkovat sváteční atmosféru všem, kteří by si to za normálních okolností nemohli dovolit, ať už z materiálních nebo jakýchkoliv jiných důvodů, a umožnit jim zažít pocit sounáležitosti a společenství.

Chceme se s vámi podělit o tyto sváteční okamžiky, proto vám nabízíme krátké reportáže z různých měst i s fotkami 🙂

Praha Brno Olomouc Vítkov

Dohoda o pomoci starým lidem v Amatrice

19. prosince byla podepsána dohoda mezi Komunitou Sant’Egidio a italským městem Amatrice týkající se pomoci starým obyvatelům lokality postižené zemětřesením z 24. srpna. Projekt realizovaný Komunitou má za cíl umožnit starším osobám zůstat ve svém domácím prostředí či alespoň co nejblíže původnímu bydlišti, o něž přišly. Sant’Egidio se za podpory města zapojí do vytvoření centra podpory a místa setkávání určeného starým lidem, kde budou moci přes den pobývat, a to včetně soběstačných seniorů. Tento projekt má za cíl pomoci těm, kteří se nacházejí v největší nouzi. celý příspěvek