Pomoc Komunity v Iráku

aiuti_umanitari_sant_egidio_iraq_2016_4První vojenské letadlo plné léků vyslané z Itálie přistálo ráno 31. října na letišti v Bagdádu. Jeho náklad je darem Komunity Sant’Egidio, která v těchto dnech vyslala do Iráku svou delegaci. Tento první předvoj pomoci, k níž se v následujících dnech připojí dodávka stanů, motorgenerátorů a cisteren, jež poskytnulo Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce, jsou určeny uprchlíkům z města Fallúdža. To se během posledních měsíců stalo dějištěm krvavých zápasů.

Setkání křesťanů, židů a muslimů u jednoho stolu s chudými v Budapešti

pranzo_interreligioso_con_i_poveri_ungheria_santegidio_530. října se v Budapešti konala akce ve znamení solidarity a mezináboženského dialogu na téma Abrahamova pohostinnost: milosrdenství v judaismu, křesťanství a islámu. Zástupci třech velkých monoteistických náboženství se na pozvání Komunity Sant’Egidio setkali v hlavním městě Maďarska, aby oslavili třicet let od první modlitby za mír v Assisi.

Den začal společným jídlem s chudými servírovaným dobrovolníky, mezi nimiž se po boku mladých křesťanů a muslimů nacházeli také luteránští biskupové a židovští rabíni. Po jídle následovala konference na téma Milosrdenství ve třech náboženstvích, jíž se účastnili katolický biskup János Székely, luteránský biskup Imre Szebik, teolog Reformované církve László Egeresi, rabín Zoltán Radnóti, islamolog Munif Abdul-Fattah Al Masani a Péter Szőke, zástupce budapešťské Komunity.

Mše svatá za zemřelé chudé, kteří žili na ulici

Mše za zemřeléVe čtvrtek 3. listopadu 2016 proběhla v kostele sv. Michala zádušní mše, při které jsme si připomněli všechny chudé, které jsme potkávali při naší službě na ulici a kteří nás již navždy opustili. Na své přátele a známé přišlo zavzpomínat i přibližně 60 lidí bez domova. Při mši byla čtena přímo konkrétní jména zemřelých, a tak jsme mohli v mysli vzpomenout na setkání s nimi i na jejich nelehkou životní cestu. Za každého jsme měli možnost zapálit svíci. Celou bohoslužbu doprovázel svým zpěvem gregoriánský sbor, který tak podtrhl slavnostní atmosféru. Tato mše svatá byla pro chudé našeho města velkým povzbuzením, že jsou v našich srdcích a že na ně nezapomeneme ani po smrti.

Hrajeme a hrajeme aneb Podzimní piknik v Olomouci 2016

Fotoreportáž o tom, jak jsme se v neděli 16. října potkali s přáteli, abychom si společně zahráli na kytaru a také zahráli nejednu deskovou hru. Příjemné posezení s drobným občerstvením se protáhlo až do večerních hodin, což nás ani trochu netrápilo, právě naopak…

10. října – Světový den proti trestu smrti

5_cities-for-life-colosseo-santegidio-2012-pena-di-morteKomunita Sant’Egidio, která se řadí mezi zakladatele Světové koalice proti trestu smrti a angažuje se již léta v kampani za jeho zrušení, slaví 10. října Světový den proti absolutnímu trestu. Tím si znovu připomíná své zapojení do zápasu o osvobození světa od nehumánního právního nástroje, který je navíc nespravedlivý a škodlivý. Na následující dny jsou naplánovány četné aktivity.

24 let od uzavření míru v Mozambiku

pacemoz02Již 24 let uplynulo od 4. října 1992, svátku svatého Františka. V tento den byl v Římě podepsán mír, jenž ukončil občanskou válku, která v Mozambiku vyvolala obrovské utrpení. Mír se zrodil v malém klášteře uprostřed Říma, v němž se jedna křesťanská komunita, stále ještě velmi mladá, scházela k modlitbám – Sant’Egidio.

Mír v Kolumbii

Mír v KomumbiiKomunita Sant’Egidio se v Kartageně prostřednictvím své delegace účastní podpisu mírové dohody pro Kolumbii. Ve zvacím dopise adresovaném Komunitě se hovoří o „velké podpoře“, kterou Komunita poskytuje „již od počátku procesu vyjednávání“ mezi kolumbijskou vládou a tamními Revolučními ozbrojenými silami (FARC), jež dospělo svého vrcholu během vyjednávacích setkání na Kubě.