Papež: Chudí nám otevírají cestu do nebe

Vatikán. V bazilice sv. Petra sloužil v neděli 19.11.2017 Svatý otec mši svatou za účasti čtyř tisíc potřebných z Říma a římského kraje Lazio u příležitosti prvního Světového dne chudých, který vyhlásil na sklonku Svatého roku milosrdenství. Papež František kázal na texty 33. neděle liturgického mezidobí a svoji homilii zakončil:

„V chudých se projevuje přítomnost Ježíše, který, ačkoli byl bohatý, stal se chudým (srov. 2 Kor 8,9). Proto je v nich, v jejich slabosti „spásonosná síla“. A třebaže mají v očích tohoto světa malou cenu, jsou těmi, kdo nám otevírají cestu do nebe, jsou naším „cestovním pasem do ráje“.  Read More

Rohingové stále v ohrožení

V těchto listopadových dnech se do Bangladéše vydal zástupce Komunity Sant’Egidio Alberto Quattrucci, aby distribuoval pomoc získanou z darů, které Komunita dosud přijala. Alberto se stal našim průvodcem denní realitou barmských uprchlíků:

„Je zde více než 80 uprchlických táborů – stany a baráky zhotovené z kusů plastu, dřeva a plechu postavené na příkrém terénu země a bláta vytvořeného dešti. To je prostředí, v němž bydlí množství rodin a spousta dětí. Rohingové jsou národem dětí, které prosí o to, aby mohly mít budoucnost, a jejichž život je každého dne ohrožován nedostatkem všeho, zvláště jídla a pitné vody. Z jejich tváří na vás hledí oči, až příliš velké, jejich těla jsou až příliš hubená, zkoušená hladem a únavou z dlouhých pochodů. Jsou to oči, které se na vás dívají s nadějí, zvědavostí, ale v nichž lze číst také bezmezný strach. Tyto oči jsou to, co se vás nejvíce dotkne, když vstoupíte do tohoto shluku chatrčí, jemuž se zcela neoprávněně říká ‚uprchlický tábor‘ a kde se Rohingové tísní.“

Read More

Vánoční obědy 2017

Tak Vánoční obědy máme úspěšně za sebou, tak vás zveme ke krátkým reportážím a k prohlédnutí fotek 😉

MAPA VO VE SVĚTĚ

Historické okénko 🙂
Historicky první vánoční oběd se uskutečnil o Vánocích 1982 v Římě a tento krásný zvyk se postupně rozšířil do dalších měst a zemí. V České republice to bylo poprvé roku 2000 v Praze, přičemž v letošním roce 2016 se vánoční obědy pořádají již na pěti místech: v Praze, Brně, Olomouci, Jihlavě a Vítkově. Cílem je zprostředkovat sváteční atmosféru všem, kteří by si to za normálních okolností nemohli dovolit, ať už z materiálních nebo jakýchkoliv jiných důvodů, a umožnit jim zažít pocit sounáležitosti a společenství.

U: Sant´Egidio Olomouc

Radio Proglas: Členové olomoucké komunity Sant´Egidio se každé pondělí večer scházejí v kuchyni kapucínského kláštera, kde vaří kávu a čaj a mažou chleby, aby je pak šli rozdávat chudým lidem. Navštěvují vyloučené lokality Olomouce a navštěvují lidi bez domova. Jejich cílem je vytvářet s těmito lidmi osobní vztahy a přátelství. Každý rok také připravují pro chudé vánoční oběd na arcibiskupství za přítomnosti arcibiskupa Graubnera a na podzim piknik. Právě posledního pikniku na dvoře CARITAS Vyšší odborné školy sociální se zúčastnil i náš kolega a přináší vám reportáž z přípravy a průběhu takové akce.

Potravinová pomoc starým lidem v Mozambiku

Při procházení ulicemi mozambického města Beira lze potkat staré lidi, kteří žebrají či prohledávají popelnice ve snaze najít něco ke svému živobytí. Některé z nich opustily jejich rodiny z ekonomických důvodů, jiní byli dokonce obviněni z čarodějnictví kvůli svému vysokému věku, což je jev, který je v zemi, kde mnoho lidí umírá mladých kvůli AIDS, považovaný za podezřelý. Už mnoho let stojí Komunita Sant’Egidio po boku těch nejchudších starých obyvatel Beiry a pomáhá jim v jejich potřebách. Zajišťuje jim jídlo, zdravotní péči, ubytování a další. Mezi nimi a mladými členy Komunity se tak zrodilo přátelství, které postupem času nabývá na síle. Read More

První Bratislavské mezináboženské setkání

V současné době vnímáme zvýšenou potřebu vést dialog mezi různými náboženstvími a kulturami. Výzva k tomuto dialogu vychází nejen ze samotné křesťanské tradice, ale také z reality současného globalizovaného světa. Přibližování se k lidem různých kultur bylo silným motivem v historii františkánského řeholního řádu, jakož i aktivitou katolické Komunity Sant’Egidio. Proto se 23. října 2017 uskutečnilo první mezináboženské setkání v Bratislavě organizované Komunitou Sant’Egidio a řádem menších bratří – františkánů. Read More

Zdravotní most mezi Evropou a Afrikou

Na severní periferii Lomé, hlavního města západoafrického Toga, byla 17. října 2017 z iniciativy Komunity Sant’Egidio podepsána dohoda, jež zaručuje dětem ulice a starým osobám návštěvu lékaře zdarma. Dohoda byla podepsána v souvislosti se zaváděním služeb tzv. telemedicíny, která se v Togu právě realizuje v rámci programu Komunity s názvem  „Global Health Medicine“. Od nynějška tak mají Afričané možnost prostřednictvím internetu na dálku předložit k posouzení záznamy EKG či rentgenové snímky a obracet se na diagnostickou a terapeutickou poradnu v celkem 18 medicínských oborech. V jejím rámci bude k dispozici až 120 specialistů z Evropy.

Zavedení této služby předcházelo třídenní školení. Jde o další způsob, jak být i přes vzájemnou vzdálenost nablízku a budovat mosty mezi Afrikou a Evropou.