Potravinová pomoc starým lidem v Mozambiku

Při procházení ulicemi mozambického města Beira lze potkat staré lidi, kteří žebrají či prohledávají popelnice ve snaze najít něco ke svému živobytí. Některé z nich opustily jejich rodiny z ekonomických důvodů, jiní byli dokonce obviněni z čarodějnictví kvůli svému vysokému věku, což je jev, který je v zemi, kde mnoho lidí umírá mladých kvůli AIDS, považovaný za podezřelý. Už mnoho let stojí Komunita Sant’Egidio po boku těch nejchudších starých obyvatel Beiry a pomáhá jim v jejich potřebách. Zajišťuje jim jídlo, zdravotní péči, ubytování a další. Mezi nimi a mladými členy Komunity se tak zrodilo přátelství, které postupem času nabývá na síle. Read More

První Bratislavské mezináboženské setkání

V současné době vnímáme zvýšenou potřebu vést dialog mezi různými náboženstvími a kulturami. Výzva k tomuto dialogu vychází nejen ze samotné křesťanské tradice, ale také z reality současného globalizovaného světa. Přibližování se k lidem různých kultur bylo silným motivem v historii františkánského řeholního řádu, jakož i aktivitou katolické Komunity Sant’Egidio. Proto se 23. října 2017 uskutečnilo první mezináboženské setkání v Bratislavě organizované Komunitou Sant’Egidio a řádem menších bratří – františkánů. Read More

Zdravotní most mezi Evropou a Afrikou

Na severní periferii Lomé, hlavního města západoafrického Toga, byla 17. října 2017 z iniciativy Komunity Sant’Egidio podepsána dohoda, jež zaručuje dětem ulice a starým osobám návštěvu lékaře zdarma. Dohoda byla podepsána v souvislosti se zaváděním služeb tzv. telemedicíny, která se v Togu právě realizuje v rámci programu Komunity s názvem  „Global Health Medicine“. Od nynějška tak mají Afričané možnost prostřednictvím internetu na dálku předložit k posouzení záznamy EKG či rentgenové snímky a obracet se na diagnostickou a terapeutickou poradnu v celkem 18 medicínských oborech. V jejím rámci bude k dispozici až 120 specialistů z Evropy.

Zavedení této služby předcházelo třídenní školení. Jde o další způsob, jak být i přes vzájemnou vzdálenost nablízku a budovat mosty mezi Afrikou a Evropou.

Mezináboženské setkání Cesty míru na Kubě

Na začátku října uspořádala Komunita Sant’Egidio v hlavním kubánském městě Havaně konferenci s názvem Cesty míru (španělsky Caminos de Paz). Po dva dny se zde setkávali věřící a vedoucí představitelé různých světových náboženství. Toto setkání začalo na svátek sv. Františka 4. října 2017, který byl také dnem 25. výročí uzavření míru v Mozambiku, prostřednictvím kulatého stolu na téma migrace v 21. století a role náboženství v přijímání a integraci uprchlíků. Ústředním momentem Cest míru byla společná modlitba za mír a závěrečná ceremonie 5. října, jíž se vedle mnoha náboženských vůdců zúčastnil také havanský arcibiskup Juan García Rodriguez a apoštolský nuncius Giorgio Lingua. Ten v přítomnosti pěti stovek účastníků přečetl poselství papeže Františka určené stejnojmennému setkání, které proběhlo v září v německém Münsteru. Není bez důležitosti, že havanské konference Cesty míru se vedle velvyslanců a diplomatů mnoha zemí zúčastnil také dr. Caridad Diego, vedoucí Oddělení pro náboženské záležitosti při Ústředním výboru komunistické strany Kuby. Setkání zakončilo zažehnutí svící při podpisu mírového apelu zúčastněnými náboženskými představiteli.

Jaké bylo mezinárodní setkání Krakov-Osvětim 2017

Setkání se uskutečnilo 20.-24. září 2017. Stovky mladých z celé Evropy přišly na toto místo, aby odsoudily vše, co může směřovat k nespravedlnosti a válce.

Smyslem akce je poučit se z historie obrovského utrpení druhé světové války a holocaustu, a to prostřednictvím návštěvy koncentračního tábora Osvětim a také skrze nasloucháním těm, který holocaust přežili. Read More

Středoafrická republika začíná odzbrojovat

I přes množství problémů a velmi obtížnou celkovou situaci lze pozorovat první výsledky mírového procesu ve Středoafrické republice. Poté, co v uplynulých dnech složila své zbraně první politicko-vojenská skupina v hlavním městě Bangui, začala během čtvrtka 21. září odzbrojovat také další dvě ze třinácti hnutí, která přistoupila k paktu podepsanému v Římě 19. června 2017. Stalo se tak za přítomnosti představitelů středoafrické vlády, OSN a Komunity Sant’Egidio, které v průběhu posledních let prosazují v zemi proces smíření. Nejprve složilo mnoho členů UFR (Unie republikánských sil) samopaly, granáty, pušky a munici ve městě Bouar a poté se totéž opakovalo ve vesnici Zoukombo ze strany zástupců FDPC (Demokratická fronta středoafrického lidu).

Read More

Pomozme barmským uprchlíkům

Dramatický exodus rohingské menšiny v Barmě vyvolal v těchto dnech skutečnou humanitární krizi. Rohingyové jsou sunitští muslimové s vlastním dialektem a kulturou, kteří ve většinové budhistické barmské společnosti představují dlouhodobě utlačovanou etnickou skupinu. V průběhu uplynulých týdnů uprchlo z Barmy kolem 410 tisíc Rohingyů do sousedního Bangladéše, konkrétně  do oblasti Rakhine, která se nachází nedaleko barmské hranice.

Read More