Vánoční oběd 2016 Olomouc

Neuvěřitelně krásný zážitek. V úterý 27. prosince se uskutečnil již třetí ročník Vánočního oběda pro lidi bez domova a opuštěné v Olomouci. Když jsme se s ostatními přáteli z Komunity kolem deváté hodiny ranní setkali, čekalo nás mnoho práce, od chystání sálu a nošení židlí až po finální přípravy jídla. S pomocí celkem 30 dobrovolníků jsme však přípravnou fázi hravě zvládli, a tak jsme byli připraveni uvítat na dvanáctou hodinu více než 80 chudých přátel, lidí z olomouckých ulic, se kterými se setkáváme přes celý rok při pravidelných pondělních službách.

Po usazení všech přítomných zahájil otec arcibiskup Jan Graubner oběd krásnou řečí a přípitkem. Nechyběly ani koledy, a tak bylo navození vánoční atmosféry definitivní. Oběd i celé odpoledne se pak neslo ve znamení dobrého jídla, kávy, cukroví, přátelských hovorů a dárečků, které nám přinesli dva andělé, přičemž každý dostal dárek se svým jménem. U vánočního stolu totiž nesedíme jako anonymní lidé, ale jako konkrétní lidé s vlastním příběhem.

Po třetí hodině odpolední se začal nádherný sál arcibiskupského paláce vyprazdňovat a za doprovodu příslibů brzkého setkání jsme se s našimi přáteli rozloučili. Ne však na dlouho, již v pondělí se uvidíme při klasické službě Komunity.

Za pomoc při letošním velmi vydařeném Vánoční obědě bychom chtěli poděkovat především otci arcibiskupovi Janu Graubnerovi za opětovné zapůjčení nádherných prostor arcibiskupského paláce, také CARITAS – Vyšší odborné škole sociální za podporu, sběr dárků a zapůjčení nádobí. A v neposlední řadě všech těm, kteří se kterýmkoliv způsobem do příprav či realizace Vánočního oběda zapojili. Děkujeme! Neobešli bychom se bez Vás…