Vánoční oběd 2016 Vítkov

O neobvykle mrazivé sobotě 7. ledna jsme se jako přátelé z Komunity Sant’Egidio setkali v krásném východomoravském městečku Vítkově, abychom zde stejně jako mnoho let předtím společně připravili slavnostní vánoční oběd pro naše romské přátele a společně s nimi ho krásně prožili. Předposlední den doby vánoční jsme tam měli opět možnost se všichni vzájemně vidět, poveselit se společně nad narozením našeho Pána a strávit příjemné chvíle.

Letos poprvé se nám podařilo zajistit pro tuto tradiční akci krásné prostory kulturního domu, a tak jsme mohli být všichni pospolu v jednom sále, což v předchozích prostorách restaurace možné nebylo. Mohla tak vzniknout neobvyklá atmosféra plná poletujích dětí, smíchu a zvuků kytary. O nezbytný hudební doprovod se velmi zdařile postaral Míra Mirga, za což mu děkujeme. Stejně jako děkujeme všem těm, kteří se jakkoliv zapojili do příprav a realizace tohoto krásného setkání, ať už dodáním cukroví, finančním přispěním či svojí účastí. Už teď se stejně jako naši malí vítkovští táborníci těšíme na pravidelný letní tábor v místním parku. A jaké bude téma? Nechejte se překvapit…