Komunita Sant’Egidio slouží chudým lidem, starým a dětem. Jestli se chcete přidat, nebo dozvědět více, projděte si tyto stánky nebo navštivte náš facebook.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli s přípravou, organizací Vánočních obědů, nebo třeba s dárky pro potřebné.
Díky vám jsme mohli udělat svátky narození Ježíše Krista o něco krásnější pro potřebné v našem okolí
.


NEWS ZE SVĚTA

Komunitní news“ jsou zpravidla krátké zprávy z Komunit ze světa. Některé z nich překládáme, abychom je mohli zprostředkovat všem, kteří mají zájem. Zprávy se přebírají z mezinárodních stránek.