Historie

Komunita ve světě

 

Komunita Sant’ Egidio je církevní hnutí, které se zrodilo v roce 1968 v Římě, jako pokus skupiny studentů postavit na první místo ve svém životě věrnost evangeliu v přednostním vztahu s chudými. Jeho zakladatelem byl tehdy ještě ani ne dvacetiletý Andrea Riccardi, v současné době univerzitní profesor v oboru historie křesťanství a jeden z nejznámějších italských historiků. Své centrum má Komunita v malém římském kostele Sant’ Egidio, jehož jméno převzala. Komunita Sant’ Egidio je nositelkou mnoha mezinárodních ocenění za svou práci pro mír i pro chudé ve světě (Cena Karla Velikého, Balzanova cena atd.). Bývá opakovaně nominována na Nobelovu cenu za mír. 
V současné době má Komunita přes 50 tisíc členů, kteří pracují ve více než 70 zemích světa. Mezi největší aktuální projekty Komunity patří práce pro  světový mír (Komunita Sant´Egidio sehrává čím dále častěji roli zprostředkovatele v mírových vyjednáváních – např. pro Mozambik, Guatemalu, Guineu Bissau, Niger a další), boj proti trestu smrti a boj proti AIDS v Africe v rámci projektu DREAM.
Světové stránky Komunity Sant’ Egidio naleznete zde

 

 

Komunita v ČR
V České republice vznikla Komunita Sant´Egidio v roce 1993. V současné době působí v Praze, Brně a Olomouci.
Ve všech těchto městech se Komunita pravidelně schází k otevřené modlitbě založené na naslouchání Božímu slovu. Bez modlitby a z ní plynoucí lásky k chudým a konkrétně žité bratrské lásky by žádná Komunita nemohla existovat. 
Aktuálně se česká Komunita zaměřuje na pomoc lidem bez domova, na službu romským dětem a službu starým lidem.
V Praze a Olomouci každé pondělí, v Brně každou středu vyrážíme do ulic s jídlem a pitím, ale hlavně s chutí lidem připomenout, že tady nejsou sami, aby získali sílu bojovat se svou těžkou životní situací. Kromě toho pro ně pořádáme pravidelně pikniky a tradiční vánoční oběd. 

Další činnost Komunity směřuje k romským dětem a mládeži, pro které v Brně každé pondělí (děti) a každé druhé úterý (mládež) připravujeme hodinový program. Kromě toho několikrát za rok vyrážíme připravovat víkendový program pro romské děti do Vítkova. V minulých letech jsme také jezdili za romskými dětmi do albánského města Pogradec.
V Praze pravidelně každých 14 dní navštěvujeme staré lidi v domově důchodců Na Kopečku. Jednou za měsíc máme v rámci tohoto setkání i společnou modlitbu. V zimě pořádáme oblíbenou mikulášskou besídku a zveme je na vánoční oběd.