CHUDÍ

stazioneDalším „činem“ charakterizujícím Komunitu Sant’Egidio, jejím autentickým základem a každodenní činností už od prvních let její existence, je služba nejchudším žitá ve formě přátelství s nimi. První studenti, kteří se v roce 1968 začali scházet kolem Božího slova, si uvědomili, že evangelium nemůže být žito daleko od chudých: chudí jako přátelé a evangelium jako dobrá zpráva pro chudé. Tak se zrodila první ze služeb Komunity: „Škola míru“, která nebyla jen pouhým doučováním pro děti na okraji společnosti, které žily v chatrčích na periférii Říma. Od té doby se „Školy míru“ rozmnožily v Římě a v řadě měst, kde jsou přítomny Komunity. Zvláštní pozornost je věnována dětem, které jsou nejvíce znevýhodněné a žijí v těžkých podmínkách.

Tak, jak můžeme číst ve 25. kapitole Matoušova evangelia, se toto přátelství rozšířilo i k dalším chudým: tělesně i mentálně postiženým, lidem bez domova, imigrantům, smrtelně nemocným; a na nejrůznější životní situace: vězení, ústavy pro staré lidi, tábory kočovníků, uprchlické tábory. Během těchto let se rozvinula citlivost ke každé formě chudoby, staré či nové a vylučující ze společnosti, stejně jako k netradičním podobám chudoby, jako např. k chudobě v mnoha evropských zemích představované starými lidmi, kteří jsou sice materiálně zajištěni, ale žijí velmi osamoceni.

Sant’Egidio se identifikuje se svými nejmenšími bratry ve všech chudých bez výjimky, kteří jsou v plném smyslu slova členy rodiny Komunity. Kdekoli je Komunita Sant’Egidio, od Říma po San Salvador, od Kamerunu po Belgii, od Ukrajiny po Indonésii, vždy je tu přátelství a blízkost k chudým. Žádná Komunita, ani ta nejmladší není tak malá nebo slabá, aby nemohla pomáhat dalším chudým. To je dar vdovy, který má velkou hodnotu před Pánem (Mk 12, 41).


Služby chudým a modlitby v Brně již normálně

Dobré zprávy! Od pondělka 1. června se vrátíme k původnímu režimu služeb pro chudé a modliteb:
  • Pondělí 18:30 rozdávání v kostele, 20:00 modlitba
  • Středa 17:30 příprava, 18:30 služba na ulici, 20:00 ...
    CELÝ PŘÍSPĚVEK

Život Evangelia ve službě chudým nekončí, jen má jiné formy – každý může pomoci

V těchto dnech se stále zpřísňují opatření proti šíření koronaviru, která jsou na místě a všichni jsme zváni je respektovat. Je třeba maximálně omezit osobní kontakty a striktně dodržovat všechna ...
CELÝ PŘÍSPĚVEK

Vyhrňme si rukávy a zlepšeme životní podmínky nejchudších

„Nemůžeme akceptovat, aby chudinská čtvrť v naší obci zůstávala takto zapomenutá a podmínky v ní zdraví a životu nebezpečné.“ Tento názor pohnul členy Komunity Sant’Egidio v ugandské Kampale k tomu, aby 20. října zorganizovali ...
CELÝ PŘÍSPĚVEK

Modlitba za zemřelé Brno 2019

Pojďme se společně modlit a prosit za ty, kteří zemřeli na ulici, nebo v těžkých podmínkách.
Čtvrtek 31.10.2019 v 18:00, kostel sv. Michala ...
CELÝ PŘÍSPĚVEK

V Abidžanu se zvýšil počet lidí bez domova

Je paradoxem, že za ekonomický rozvoj země často nejvíc platí ti nejchudší. To je případ Abidžanu, hospodářské metropole Pobřeží slonoviny, kde v průběhu uplynulého roku silně vzrostl počet osob žijících na ...
CELÝ PŘÍSPĚVEK

Přátelství hřeje i v chladném Rusku

Přestože teploměry v Moskvě letos v létě neukazují ani 15 stupňů, způsobili Mladí za mír z moskevské komunity Sant’Egidio značné „oteplení“ tamní atmosféry. Se skupinou chudých a lidí bez domova ...
CELÝ PŘÍSPĚVEK

Modlitba za zemřelé Brno 2019

Pojďme se společně modlit a prosit za ty, kteří zemřeli na ulici, nebo v těžkých podmínkách.Čtvrtek 31.10.2019 v 18:00, kostel sv. Michala
ČTI DÁLE

Přátelství hřeje i v chladném Rusku

Přestože teploměry v Moskvě letos v létě neukazují ani 15 stupňů, způsobili Mladí za mír z moskevské komunity Sant’Egidio značné „oteplení“ tamní atmosféry. … ČTI DÁLEPřátelství hřeje i…
ČTI DÁLE