Piknik pro chudé

Žijeme ve velkém městě a každý den potkáváme spousty cizích lidí. Ani si neuvědomujeme, kolik jich za _DSC1664celý den bylo.  Rozpoznáváme jen ty, kteří jsou naši známí, blízcí či příbuzní. A pár těch, kteří nějak upoutají naši pozornost. Mezi těmi jsou někdy i lidé bez domova, prodavači Nového Prostoru, žebrající lidé, nebo jinak ubozí. Já při takových setkáních často cítím nejistotu, bezradnost a rozpaky. Tuším před sebou temnou siluetu žebrajícího člověka a snažím se dívat jinam, odbočit, vyhnout se té trapné situaci… Někdy se mi přece podaří zvednout oči, pozdravit a setkání připustit. Někdy koupím jídlo, jindy jen obyčejně vysvětlím, proč si třeba dnes Nový prostor nekoupím. A ta temná silueta se promění v konkrétní tvář, úsměv, rozhovor…

_DSC1657Temnota se ztratí a zůstane mi třeba vzpomínka na to, jak si obdarovaný zálibně přivoněl k teplé housce.  Prožít tuhle změnu nakonec obohatí nejvíce nás samotné. Právě v tom mě piknik pořádaný komunitou Sant’Egidio nadchl. Nabídl nám situaci, kdy jsme své rozpaky ze setkání s lidmi bez domova mohli zapomenout, věděli jsme, co můžeme udělat, jak pomoci. Pro kousek neděle jsme měli jasné role: my jsme byli ti, co obsluhovali, roznášeli, nabízeli, sloužili a lidé bez domova byli hosté, kteří seděli, vybírali si, jedli, pili, děkovali a užívali příjemný čas. Tohle hezké společné odpoledne nás samotné snad osmělí k tomu, že až příště zahlédneme nějakého ubohého člověka, dokážeme zvednout oči a setkat se. Vždyť právě o tom mluví zkušenost lidí ze Sant´Egidia: „Za dlouhá léta, kdy se s lidmi na ulici přátelíme, jsme spolu s nimi prožili mnoho krásných chvil, samozřejmě jsme si také vyslechli mnoho smutných příběhů života žitého v neustálém nebezpečí, nouzi a často i zoufalství. Zjistili jsme ale, že na jeden problém, který spojuje všechny naše přátele, máme lék: tím problémem je samota a tím lékem přátelství a lidská blízkost.


U: Sant´Egidio Olomouc

Radio Proglas: Členové olomoucké komunity Sant´Egidio se každé pondělí večer scházejí v kuchyni kapucínského kláštera, kde vaří kávu a čaj a mažou chleby, aby je pak šli rozdávat chudým lidem ...
CELÝ PŘÍSPĚVEK

Letní piknik Brno 2017

Už dva měsíce se nás lidé na ulici ptají: "kdy bude ten fotbal?" nebo "bude zase to v tom parku?" Odpovídáme ANO! Letní piknik bude opět v Tyršových sadech 25.6.2017 ...
CELÝ PŘÍSPĚVEK

Hrajeme a hrajeme aneb Podzimní piknik v Olomouci 2016

Fotoreportáž o tom, jak jsme se v neděli 16. října potkali s přáteli, abychom si společně zahráli na kytaru a také zahráli nejednu deskovou hru. Příjemné posezení s drobným občerstvením ...
CELÝ PŘÍSPĚVEK

Podzimní piknik Brno 2016

Jestli studuješ, nebo budeš studovat v Brně, máš jedinečnou šanci poznat na začátku nového semestru nejenom sobě podobné, ale i chudé města Brna na pikniku! (Samozřejmě, že akce není jenom ...
CELÝ PŘÍSPĚVEK

Letní piknik 2016 Ostrava

13. srpna 2016 v 15 hod. sraz na Nám. Svatopluka Čecha k přípravě pikniku; v 16 hod. modlitba společně s lidmi bez domova; v 16:30 přesun do parku na piknik ...
CELÝ PŘÍSPĚVEK

Letní piknik Praha 2016

I přes jazykovou bariéru holandských pomocníků a lidí z ulice nebylo o navázání kontaktu nouze a piknik měl velmi pěknou atmosféru. Nemusíte se proto bát, že si nebudete vědět rady, ...
CELÝ PŘÍSPĚVEK