Dlouhodobě nemocní

V evangeliích často čteme o tom, jak Ježíš uzdravoval nemocné a jak jim byl blízko.
Po vzoru evangelia, chceme i my společně Pánu předkládat v modlitbě všechny nemocné, trpící a umírající, jakož i ty, kteří se o ně starají. Chceme být nemocným nablízku, protože si uvědomujeme, že pokud nemají velmi dobré rodinné vztahy, či mnoho přátel, mohou se v nemocnici cítit osamoceni. Často jsou celodenně upoutáni na lůžko a zůstávají jen se svými myšlenkami. Každá návštěva je pro ně tak příjemným zpestřením v jednotvárném nemocničním prostředí.