Apel vyzývající ke zrušení trestu smrti

Ministři spravedlnosti, zahraničních věcí a zástupci mezinárodních organizací pocházející z 25 zemí světa se na konci listopadu 2018 shromáždili v Římě u příležitosti mezinárodního kongresu s názvem „Svět bez trestu smrti“. Účastníky sezvala komunita Sant’Egidio.

V průběhu kongresu vystoupili Mario Marazziti za Sant’Egidio a ministři spravedlnosti Jihoafrické republiky, Beninu (kde přestane trest smrti platit v březnu 2019), Zimbabwe a Malajsie (jež vyhlásila odklad všech poprav, tzv. moratorium). Společně vydali apel ke kalifornskému guvernérovi Jerry Brownovi, aby i on ve svém státě uvalil moratorium na všechny popravy.

„Vysíláme apel k významnému americkému politikovi, Jerry Brownovi, který nyní stojí počtvrté jako guvernér v čele Kalifornie, státu, v němž je nejvíce rozsudků smrti v západním světě. Konkrétně se nyní ve věznici San Quentin, určené k vykonávání exekucí, nachází 742 odsouzených na smrt čekajících na popravu. A to i včetně lidí nevinných, jak dokazují nedávné případy mužů jako Vicente Benavides a Fred Watherton. Žádáme, aby guvernér Brown vyhlásil moratorium na všechny exekuce a změnil je na trest odnětí svobody, a to ještě než opustí na konci tohoto roku svůj úřad. Jednalo by se o gesto velké politické prozíravosti, které posílí autoritu justice Kalifornie, státu, v němž byla polovina absolutních trestů vynesena v pouhých třech okrscích z celkových 53, což poukazuje na geografickou podmíněnost spíše než samotnou povahu deliktů.

Moratorium na exekuce a přeměna v jiné tresty bude mít za následek, že se kalifornští občané budou moci opřít o justici, která bude nyní chráněna před nenapravitelnými omyly, jež může trest smrti způsobit v každém soudním systému, i tom nejdokonalejším, zvláště pokud je poznamenaný sociální, rasovou a pohlavní diskriminací.

Toto velké gesto politické odvahy a morální spravedlnosti bude v souladu s novými standardy mezinárodního svědomí, jak je vyjádřilo Všeobecné shromáždění OSN i nový text Katechismu katolické církve, který od nynějška označuje trest smrti jako nepřijatelný, a to bez jakékoliv výjimky.

Přejeme si, aby guvernér Brown zrušením trestu smrti věnoval dar svým spoluobčanům, všem Američanům i samému světu tím, že jeho odstraněním změní běh dějin.“