Celosvětová vánoční sbírka

Bůh miluje radostného dárce, a tak i Komunita v celém světě pravidelně pořádá v tomto období sbírku, která je věnovaná každý rok na určitý účel. Letos jsme se rozhodli touto cestou požádat i veřejnost o podporu našeho společného projektu.

Účelem letošní vánoční sbírky Komunity Sant’Egidio je vytvoření důstojnějších životních podmínek pro vězně v Africe a některých zemích Latinské Ameriky. Vězení v těchto oblastech jsou velmi zchátralá, chybí v nich prakticky všechno, co je ve věznicích západních zemí naprostou samozřejmostí. Je zde fatální nedostatek oblečení, jídla, zdravotní péče, nefungují tu žádné formační aktivity pro vězněné, ani není nijak podporovaná jejich opětovná integrace do společnosti.

Komunita je s touto tíživou situací velmi detailně seznámená, protože v mnoha těchto vězeních již léta působí. Pro jejich obyvatele pořádá mimo jiné také vánoční obědy, kterých se každoročně zúčastní více než 20 tisíc vězňů.

Letošní sbírka proto bude velmi důležitá, neboť nám umožní podpořit práci našich komunit v těchto zařízeních a zlepšit tak podmínky našich bratrů a sester, kteří žijí v místech, jež často připomínají peklo na zemi. Pomozte prosím i Vy.

2000044037/2010 u Fio banky (můžete sledovat pohyby na účtu) Variabilní symbol pro správné zatřídění platby: 12017

Peníze posílejte prosím do konce ledna 2017. Poté budou peníze předány do Říma, odkud bude konkrétní pomoc prostřednictvím místních Komunit organizována.

Nezapomínejme na ty, kteří jsou nám vzdáleni, ale jejich situace se nás přesto dotýká. A pamatujme, Bůh miluje radostného dárce 🙂 (2 Kor 9, 6 – 10 )