Den chudých 2019 v Brně

Na dnešní den (17. listopadu 2019) připadají dva důležité svátky. Jednak 30. výročí Sametové revoluce a také 3. světový den chudých. Obě tyto události jsme si připomněli také v Komunitě v Brně.

K dopolednímu slavení liturgie jsme se sešli společně s chudými přáteli v kostele svatého Michala. Mši svatou sloužil brněnský děkan otec Václav Slouk. Otec Slouk při své promluvě provázal oba již zmíněné významy tohoto dne. Mimo jiné zmínil, že chudobu nevyřeší bohatí, ale milující. A v tomto duchu se nese i poselství papeže Františka ke dni chudých. Že žádný režim, a ani demokratický, nepřináší úplnou spravedlnost pro všechny, a proto jsou mezi námi chudí. Doporučil rovněž, abychom si poselství papeže Františka ke světovému dni chudých přečetli a rozjímali nad ním. Otec děkan dále připomněl všem zúčastněným, že v kostele sv. Michala působí naše Komunita a poděkoval nám za naši službu. Zmínil také naše vánoční obědy, kterých se pravidelně účastní na faře svatého Jakuba. Vyzdvihl, že potřebné známe osobně, a také, že známe jejich jména.
Na závěr promluvy nás povzbudil, abychom ve službě potřebným pokračovali.
Po mši svaté jsme se s chudými setkali před kostelem na kus řeči a pár kousků buchet. Sváteční setkání završil společný oběd v místní restauraci.