Dohoda mezi Komunitou Sant’Egidio a iráckou Komisí pro smíření

memorandum_iraq_sant_egidio_2016_2K podepsání protokolu smlouvy došlo 21. června v Římě mezi Nejvyšší iráckou komisí pro smíření a Komunitou Sant’Egidio. Smlouva obsahuje nástin aktivit, jež mají za cíl znovu nastolit mír a umožnit soužití skupin různého etnického, sociálního a konfesního původu v irácké společnosti. K podpisu došlo v komunitním Sále míru v Trastavere za účasti Marka Impagliazza a Kahtana Al Jibouri zastupujícího iráckou stranu. Dohoda je plodem dlouhé několikaměsíční práce, kterou provázela série mnoha setkání mezi oběma stranami. Nejvyšší irácká komise pro smíření, složená z delegátů prezidenta republiky, zástupců předsedy vlády, prezidenta parlamentu a prezidenta Konstitučního soudu požádala Komunitu Sant’Egidio, aby vzhledem ke svým zkušenostem přispěla k práci na dialogu a prostředkování mezi jednotlivými stranami, jimiž byla sama tato komise v zemi pověřena.

Marco Impagliazzo vysvětlil, že Sant’Egidio bude svoji pomoc stavět nejen na dlouholetých mezinárodních zkušenostech v úsilí o mír, ale bude také podporovat mezináboženský dialog. Ten je velmi důležitý v této zemi, která potřebuje na všech úrovních odpoutat náboženství a nejrůznější etnické složky od válek a násilí. Al Jibouri poděkoval Komunitě za její pomoc a přítomné ujistil o „zapojení iráckého státu do cesty ke smíření, jež je zásadní etapou, která umožní přistoupit k nezbytné a neodkladné rekonstrukci země“, jež se stala obětí násilí a terorismu.
memorandum_iraq_sant_egidio_2016_5
memorandum_iraq_sant_egidio_2016_4

 

 

 

 

Originální text.

–Eva Svobodová–