Dopis Angely Merkelové k 50. výročí Komunity

Vážený pane profesore Riccardi,

vážený pane profesore Impagliazzo,

přijměte mé srdečné blahopřání u příležitosti 50. výročí mezinárodní komunity Sant’Egidio.

Když jste, milý pane profesore Riccardi, v roce 1968 jako teprve 18letý student s dalšími spolužáky Komunitu zakládal, procházela Evropa a celý svět hlubokými společenskými proměnami. Mnozí se chtěli podílet na proměně světa v lepší místo k životu. Také Vy jste se vydal na tuto cestu – a Vám se to skutečně podařilo. Nalezl jste spolubojovníky, se kterými jste zlepšoval život lidí nejprve v Římě a na jeho periferiích, a poté na dalších a dalších místech a v různých společenských oblastech – na poli ekumeny, mezináboženského a mezikulturního dialogu či mírových a vzdělávacích aktivit.

V mnoha afrických zemích Vaše Komunita pomohla prostřednictvím programu DREAM pro HIV pozitivní a osoby trpící AIDS, či programu BRAVO pro začlenění osob do společnosti pomocí registrace při narození, a tím zlepšila jejich životní podmínky.

Dnes jste mezinárodně uznávanou společností s celosvětovým působením a lidé různého původu a náboženství mluví o komunitě Sant’Egidio s velkým uznáním. To je jasným svědectvím toho, že i v současnosti dokážete přivádět nejrůznější světové periferie do centra pozornosti.

V tento slavnostní den bych Vám a celé Komunitě Sant’Egidio chtěla ještě jednou popřát vše dobré. Těším se na naši další spolupráci a budoucí setkávání.

S přátelskými pozdravy,

Angela Merkel

Berlín, 10. února 2018