Evangelium

bible-pageDruhým „činem“ Komunity, jejím druhým základem, je předávání evangelia. Neboť evangelium je dobrá zpráva, kterou je třeba sdílet s druhými, je cenným pokladem a světlem, které nesmí být ukryto. Evangelium není výlučné vlastnictví, ale zodpovědností navíc pro členy Komunity, povolané ho předávat. Být učedníky a žít a předávat Ježíšova slova jsou ve zkušenosti Sant´Egidia synonyma. Jedná se o radostnou zkušenost, jak se píše v Lukášově evangeliu, když se sedmdesát učedníků s radostí vrátilo a říkali: “Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu.” (Lk 10,17). Je to zkušenost každého učedníka a každého z Komunity Sant´Egidio, kdo v těchto letech žil „misionářské bratrství“ v mnoha částech světa.