Františkova zmrzlina

24. duben je zasvěcený svatému Jiří, který je patronem také papeže Františka (Jorge=Jiří). U příležitosti svého svátku poslal Svatý otec zhruba třem tisícům chudých z Říma porci zmrzliny.

Zmrzlina byla rozdělena mezi přátele Komunity na několika různých místech – například během společné večeře následující po modlitbě za mír s lidmi bez domova v kostele San Calisto v Trastavere. Migranti a Romové, kteří přišli do centra hnutí Lidé míru na Via Anica 6 v Trastavere, si také mohli pochutnat na „papežské zmrzlině“. Na tomto místě jim byly k dispozici rovněž další služby, jako například právní pomoc či lékařská péče, jelikož se na této adrese nachází také sídlo domova pro nemocné s názvem Svatý František z Assisi.

Nezůstalo však jenom u zmrzliny. Již den předtím dostalo 150 seniorů z řad imigrantů, především z Filipín, k obědu v menze Komunity na Via Dandolo na závěr ještě lahodný dezert věnovaný papežem.