Jaký byl Vánoční oběd 2021 v Olomouci

Letos podobně jako loni vyžadovalo uspořádání Vánočního oběda notnou dávku kreativity. Tak byla tradiční komunitní oslava Kristova příchodu uskutečněna s nemenším nadšením netradiční formou.

Skvělá spolupráce s kapucíny nám umožnila využít k uspořádání Vánočního oběda prostory v jejich klášteře. Hlavním přínosem byla vyšší antivirová bezpečnost díky třem místnostem, ve kterých oběd probíhal, namísto jedné společné. V kombinaci s tím, že jsme nahradili jeden hromadný čas za tři různé, jsme Vánoce slavili s 90 chudými města Olomouce.

Je až neuvěřitelné, kolik lidí se na tomto vánočním zázraku podílelo – od fotografů a kuchařů, přes kapucíny a sponzory až po dobrovolníky na místě a modlitební podporu. Všem patří jménem chudých hluboký dík. Dík za to, že pochopili, že Vánoce jsou svátky, kdy se Mocný sklání k chudým.