Jídlo pro potřebné v Brně

Podařila se krásná věc! Restaurace L’Eau Vive nám bude v těchto těžších časech pro chudé lidi vařit každý den jídlo z potravin Potravinové banky. Společně to pak budeme s brněnskou Charitou rozvážet po Brně našim chudým přátelům. Problém je ten, že Potravinové bance potraviny ubývají rychlým tempem a tak budeme muset nějaké potraviny nakupovat i my. Prosíme teď více než kdy jindy o jakýkoli finanční příspěvek na transparentní účet: 2400044036/2010. Děkujeme za dary a prosíme o sdílení!