Komunita v Paříži oslavila výročí, Komunita vzpomíná na Mons. Capovillu

Komunita Sant’Egidio oslavila v Paříži své výročí

DSC_0026 (Kopírovat)26. května 2016 oslavila Komunita Sant’Egidio v kostele sv. Severina v centru Paříže své 48. výročí vzniku během liturgie, jíž předsedal arcibiskup města Paříže, kardinál André Vingt-Trois.

Bohoslužby se účastnili také Marco Impagliazzo, prezident Komunity, a viceprezidentka Hilde Kiebom spolu s několika stovkami přátel. Poté oslavy pokračovaly v ambitech kostela. Mezi mnoha účastníky byla početná skupina Mladých za mír, stejně jako mnoho přátel bez domova, kterým Komunita pomáhá.

DSC_0055(1) (Kopírovat)Kardinál Vingt-Trois zdůraznil ve své homílii, že „otevřenost a odhodlání vyjít k ostatním jsou základním stavebním prvkem identity církve“ a dodal: „Právě v dynamice tohoto poslání se Komunita Sant’Egidio zrodila, vyrostla a rozvíjí se – v bohatství, mnohočetných kontaktech a vztazích s ostatními věřícími, jinými kulturami, s muži a ženami, jež jsou význačnými představiteli lidského společenství, stejně jako i s těmi, kteří se podílí na Kristově cestě chudoby.”

Valérie Régnier, hlavní představitelka Komunity ve Francii, připomenula ve svém děkovném proslovu, co je snem Komunity: „Vyjít z periferie a pochopit svět, ve kterém žijeme, na základě této periferie. Dnešek je dnem, kdy se radujeme z přátelství, slavíme jeho svátek a jde v první řadě právě o přátelství s nejchudšími, kteří pocházejí z geografické a sociální periferie našeho města a světa. Přátelit se s chudými má pro nás velký význam, a sice ten, že se tak stáváme přáteli míru. Nikdy v tom nepolevíme a prosíme Pána, aby podpíral cestu Komunity, aby nikdy nepřestala usilovat o mír ve světě“.

Ve čtvrtek večer se tento sen a modlitba staly snem všech přítomných, a to zvláště početných členů komunitního hnutí „Mladí za mír“, kteří působí po celý rok mezi lidmi bez domova v Paříži a v parku de Vincennes. Všichni účastníci byli šťastní a hrdí na to, že tvoří součást komunity lidí, která se neustále snaží přispět k tomu, aby se náš svět změnil k lepšímu.

Originální text.

–Eva Svobodová–


Sant’Egidio s láskou vzpomíná na Mons. Capovillu, pamětníka papeže Jana XXIII. a 2. vatikánského koncilu

Komunita Sant’Egidio si v těchto dnech připomíná kardinála Lorise Franceska Capovillu, který zemřel 26. května 2016 ve věku sta let po dlouhém a aktivním životě ve službách evangelia a míru. Kardinál Capovilla udržoval památku papeže Jana XXIII. a obrody církve po 2. vatikánském koncilu. Sám zůstal až do konce mladý na duchu a zachoval si otevřenost srdce a účastenství s druhými.

Capovilla uskutečnil v průběhu let mnoho setkání s naší Komunitou, při nichž zaníceně předával ducha koncilu mladým lidem. Se zájmem a účastí se podílel na dialogu, mírových aktivitách a službě nejposlednějším, které Komunita vykonává. Jeho přátelství bylo pro nás vyznamenáním a dočkalo se svého zpečetění v roce 2014, kdy Capovilla obdržel hodnost kardinála při kostele Santa Maria v Trastavere.

Originální text.

–Eva Svobodová–