MÍR

Přátelství s chudými přivedlo Sant’Egidio k lepšímu pochopení toho, že válka je matkou vší chudoby. A tak láska k chudým vedla v mnoha životních situacích k práci pro mír. Jde o to chránit mír tam, kde je ohrožen, pomáhat ho znovu nastolit a podporovat dialog, který byl přerušen. Prostředky k této službě míru a usmíření jsou chudé prostředky modlitby, slova, sdílení těžkých situací, setkání a dialogu.

I tam, kde nelze pracovat pro mír, se Komunita snaží realizovat solidaritu a humanitární pomoc civilnímu obyvatelstvu, které nejvíce trpí válkou.

To jsou možná nejznámější aspekty Sant’Egidia, ty, o kterých také často mluví sdělovací prostředky, aniž by ale vždy upozornily na stále od začátku pokračující pomoc nejchudším přítomným v Komunitě a na kořen vší práce v evangeliu.

Někteří členové Komunity pomáhali při dialogu, nebo byli skutečnými zprostředkovateli v bratrovražedných konfliktech, které trvaly více než deset let, jako např. v Mozambiku, nebo více než 30 let, jako např. v Guatemale. Afrika, nejchudší a nejvíce zmítaná válkami, stejně jako Balkán, ale nejen tyto oblasti, jsou v paměti a v centru starostí a práce Sant’Egidia. Také díky těmto zkušenostem vzrostla důvěra Sant’Egidia ve „slabou sílu“ modlitby a v moc nenásilné změny a v moc přesvědčení. To jsou aspekty života samotného Pána Ježíše, které žil až do samého konce.

V tomto směru se Komunita stále dává do služeb ekumenickému a mezináboženskému dialogu. Od roku 1987 se Sant’Egidio angažovalo na mezinárodní úrovni a pokračovalo v mezinárodních setkáních – setkáních modlitby v tzv. „duchu Assisi“.

Právě z této evangelijní naléhavosti vychází boj pro světové moratorium na všechny hrdelní tresty od roku 2000. Tuto kampaň Komunita zahájila na mezinárodní úrovni s mnoha dalšími organizacemi. Je to důležitý krok, který znamená úsilí mimořádné intenzity, vyvíjené Sant’Egidiem a všemi jeho členy ve všech částech světa, je to úsilí o potvrzení hodnoty života bez výjimek, pro všechny, na všech úrovních.

Všechny tyto iniciativy vychází z evangelia, ale prezentují se jako návrh všem lidem dobré vůle, nezávisle na jejich víře. Jsou to také další humanitární iniciativy, jako např. boj proti minám nebo pomoc uprchlíkům a obětem válek a katastrof, jako např.v jižním Súdánu, Burundi, v Albánii a Kosovu, nebo akce na podporu populací zasažených uragánem Mitch ve střední Americe, nebo iniciativy na vysvobození otroků tam, kde se ještě tato nelidská praxe provozuje.

Co děláme pro mír?


Nikdo se nezachrání sám – Mír a bratrství

V úte­rý 20. říj­na se měs­to Řím sta­ne „hlav­ní měs­tem míru“; ve kte­rém pro­běh­ne me­zi­ná­rod­ní se­tká­ní s ná­zvem „Nikdo se nezachrání sám – bratrství a mír“. Jed­ná se o v ...
CELÝ PŘÍSPĚVEK

Jižní Súdán udělal další krok na cestě k míru

„Děkuji Komunitě Sant’Egidio za její iniciativu ve vedení dialogu v Římě.“ Těmito slovy prezident Jižního Súdánu Salva Kiir Mayardit oznámil 22. února vytvoření vlády národní jednoty spolu s hlavním vůdcem ...
CELÝ PŘÍSPĚVEK

Prezident Mozambiku poděkoval Komunitě

Mozambický prezident Filipe Nyusi navštívil 8. července 2019 Komunitu Sant’Egidio, kde se setkal s jejím zakladatelem Andreou Riccardim, předsedou Markem Impagliazzem a množstvím jejích dalších představitelů. „Tento dům je domem ...
CELÝ PŘÍSPĚVEK

Evropské setkání mladých Osvětim 2019

Ve dnech 19.-21. července 2019 se uskuteční již 6. ročník evropského setkání mladých "A GLOBAL FRIENDSHIP TO LIVE TOGETHER IN PEACE"

Stovky mladých lidí z různých zemí Evropy, které spojuje ...
CELÝ PŘÍSPĚVEK

Vyjádření Komunity k vražedným útokům na Srí Lance

Komunita Sant’Egidio vyjadřuje svůj hluboký zármutek a podporu obyvatelstvu Srí Lanky a zdejší katolické církvi, která byla zasažena těžkými atentáty, jež za sebou zanechaly desítky mrtvých. Komunita doufá, že ...
CELÝ PŘÍSPĚVEK

Středoafrická republika se dočkala míru!

V sudánském Chartúmu byla 5. února 2019 podepsána mírová dohoda pro Středoafrickou republiku, která by po šesti letech měla přinést konečně pokoj a smír této krizí zmítané zemi. Působivé ceremonii ...
CELÝ PŘÍSPĚVEK