Mše za zemřelé lidi bez domova

Přijměte pozvání na mši svatou za zemřelé chudé a lidi bez domova, která bude sloužena 27. května 2019 v kostele sv. Michala v 18:00.
Na této mši budeme připomínat jména chudých, které jsme v jejich nelehkých životních situacích doprovodili až k Pánu. Za každého budeme zapalovat svíce. Každoročně na tuto mši svatou přicházejí chudí, přátelé těch, kteří zemřeli, aby zavzpomínali na své blízké.

Přijďte i vy vzpomenout na zemřelé chudé a lidi bez domova a modlit se za ně společně s námi.

Bohoslužbu bude sloužit otec Roman Kubín a doprovázena bude katedrálním sborem Magnificat.