Papež navštívil komunitní nemocnici v Mozambiku

Během své návštěvy afrického Mozambiku zavítal papež František v pátek 6. září také do zdravotního centra DREAM, jež Komunita Sant’Egidio spravuje pro pomoc nemocným AIDS nedaleko hlavního města Maputo.

„Srdečně zdravím představené, ošetřující personál a nemocné spolu s jejich rodinami i všechny přítomné. Když vidím, s jakou kompetencí, profesionalitou a láskou léčíte a přijímáte tolik nemocných, konkrétně ty, kteří jsou nakaženi virem HIV, a to zvláště ženy a děti, vyvstává mi na mysli podobenství o milosrdném Samaritánovi“. Tak promluvil papež František během své návštěvy v centru DREAM. „Všichni, kteří tudy prošli, všichni, kteří stále přicházejí a přijdou, zaplavení beznadějí a úzkosti, se podobají onomu člověku zanechanému lupiči u cesty. A vy, kteří jste zde, jste neprošli kolem, nepokračovali jste v cestě jako jiní (kněz a levita). Toto Centrum ukazuje, že existují lidé, kteří se zastavili a projevili soucit, kteří nepodlehli pokušení říct „tady se nedá nic dělat“, „s touto pohromou není možné bojovat“. Naopak, pustili jste se s odvahou do díla a rozhodli se najít řešení.“

Papeže Františka přivítal zakladatel Sant’Egidia Andrea Riccardi a koordinátorka centra DREAM v Zimpetu Cacilda Massangová, která ve své uvítací řeči vyjádřila radost z toho, že papež navštívil místo, „kde se rozdávají zdarma léky, péče, jídlo, ale zvláště lidská důstojnost a přátelství“. „Zde v Zimpetu se mnoho nemocných žen po znovunabytí sil dává do služeb ostatním nemocným a pečuje o ně. I já jsem byla jednou z prvních nemocných, které se do DREAM dostaly. Rozhodla jsem se poslat dál, co jsem sama dostala. Byla jsem trpící mladou ženou, odstrčenou a odsouzenou druhými. Zde jsem našla novou rodinu, které mi vedle zdravotní péče dala důstojnost a budoucnost pro mé děti. Tak jako já se i tisíce dalších Mozambičanů vrátily do života“.

Na konci návštěvy papež obdržel jako dárek pastýřskou berlu ve tvaru kříže, zhotovenou vedle dřeva z kusů plechu a slámy z domů zničených cyklónou Idai, která postihla region Beira letos v březnu.