Pouť seniorů a nemocných v katedrále sv. Víta

V sobotu 18. června se katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha zaplnila cca 600 starými lidmi, kteří spolu s Komunitou Sant´Egidio vykonali pouť u příležitosti Svatého roku milosrdenství.

Sant’Egidio, ve solupráci s pražskou arcidiecézí pozvalo staré lidi k projití svatou branou a k účasti na slavnostní litugrii, jejímž hlavním celebrantem byl kardinál Dominik Duka. Mnozí staří lidé, kteří přišli, žijí v domovech důchodců a zřídka se jim podaří dostat se ven. možnost jít do katedrály a zúčastnit se této pouti znamenala pro všechny velkou radost a dojetí.

Otec kardinál ve své homilii podtrhl krásu života starého člověka, pokud tento sdílí s druhými evangelium a není sám. Na konci liturgie jedna stará paní z pražského domova důchodců, přítelkyně z komunity, vyzvala staré lidi, aby se neustále modlili za mír a také za mladé, aby našli plnost života ve službě druhým. Mladé pozvala, aby šli navštívit staré lidi a začali tak společně měnit svět.

Po mši svaté následovalo neformální setkání v zahradě Arcibiskupského paláce, jež proběhlo v atmosféře radosti, vděčnosti a přátelství.

Více fotek na Facebooku


13418425_1217826341563765_4856852036133453867_orok-milosrdenstvi1Arcibiskupství pražské Vás ve spolupráci s Komunitou Sant’Egidio zve 18. června 2016 v 10:00 do pražské katedrály svatého Víta, Vojtěcha a Václava se svými nemocnými a seniory. Při mši svaté, kterou bude celebrovat kardinál Dominik Duka se budeme modlit zvláště za nemocné, staré a také za ty, kdo se o ně starají. V rámci pouti bude také otevřena Svatá brána.

Více informací a také přihlašovací formulář je k dispozici na stránkách arcibiskupství:
http://www.apha.cz/pout-senioru-a-nemocnych-v-ramci-roku-milosrdenstvi