Přátelský dopis vrchního imáma A. Riccardimu

V návaznosti na mezinárodní kongres s názvem Lidské bratrství v Abu Zabí v SAE, který završilo vydání významného dokumentu o vzájemném bratrství podepsaného papežem Františkem a imámem Ahmadem Al-Tajíbem, poslal tento vrchní představitel sunnitského islámu dopis Andreovi Riccardimu. V něm imám káhirské univerzity Al-Azhar zdůraznil význam vztahů s Komunitou Sant’Egidio, jež jsou vedeny v duchu dialogu a bratrství. Al-Tajíb v dopise vyjádřil svou radost a vděčnost za věrné přátelství a přínos Komunity pro vytvoření bratrských vztahů, jež letos vyústily ve vznik dokumentu o Lidském bratrství.

Komunita Sant’Egidio velmi děkuje za tento dopis a váží si přátelství, jež ji s imámem spojuje již deset let. Během nich se uskutečnila četná setkání a dialogy včetně významných okamžiků jako společná účast na mezinárodních modlitebních setkáních za mír či návštěva pařížského Bataclanu po atentátu.

Text dopisu:

Můj drahý bratře, profesore Andreo Riccardi,
Posílám Vám své nejsrdečnější pozdravy.

U příležitosti návštěvy otce Vittoria a sestry profesorky Paoly Pizzo posílám své nejvřelejší pozdravy Vám a všem, kteří s Vámi pracují v Komunitě Sant’Egidio. Rád bych Vám poděkoval za věrné přátelství a upřímné bratrství, jimiž nás zahrnujete již dlouhé roky, po které máme to potěšení Vás znát.

Vážíme si Vaší vytrvalosti v posilování bratrských pout, které posloužily jako základ realizaci dokumentu o Lidském bratrství z Abu Zabí.

Prosím Boha, aby nám ráčil pomáhat na cestě našeho setkávání, dialogu a vzájemných vztahů, aby naše přátelství otevíralo nové horizonty a neslo bohaté ovoce.

Prosím Vás, abyste na nás pamatoval ve svých modlitbách.

Ahmad Al-Tajíb, velký imám Al-Azhar
Káhira, 20. února 2019
Originál imámova dopisu