Působení Komunity v Rumunsku

Komunita Sant’Egidio v rumunské Bukurešti společně s několika studenty místního gymnázia již mnoho let navštěvuje staré lidi v jednom zařízení ve čtvrti Resita. Jsou to návštěvy, které boří stěny izolace, které jsou patrné i uvnitř tohoto ústavu, v němž žije kolem 90 osob. Jde o lidi staré či hendikepované, kteří zde bydlí obklopeni vysokými zdmi, přičemž brána vedoucí dovnitř je ustavičně zavřená a střežená.

Izolace a oddělení od vnějšího světa, které jsou pro staré lidi tak tíživé, byly v průběhu roků překonány pravidelnými návštěvami mladých přátel a kromě toho také dalším nedávným úspěchem – dobrovolníkům se tu podařilo zorganizovat pravidelné „vycházky“, které dovolují obyvatelům domova podnikat výlety a návštěvy kulturních akcí. Tento květen si několik z nich za doprovodu mladých z Komunity vyšlo do divadla Teatru de Comedie na pozvání samotného režiséra George Mihaity. Studenti jedné třídy katolického gymnázia v Bukurešti zase přímo v ústavu zorganizovali divadelní představení Oskar a růžová paní.

Hodnotu činnosti Komunity Sant’Egidio ve prospěch chudých v Rumunsku ocenila předsedkyně vlády Viorica Dãncilã u příležitosti své návštěvy Komunity v Římě. Během setkání, jež se odehrálo v srdečné atmosféře, se připomínala dlouhá historie přátelství mezi Rumunskem a Komunitou, a to včetně Modlitby za mír pořádané v Bukurešti v roce 1998. Předsedkyně vlády Komunitě poděkovala za její práci v Rumunsku a zdůraznila důležitost solidarity a soudržnosti coby hodnot utvářejících Evropu, které chce Rumunsko akcentovat v první polovině příštího roku, kdy bude předsedat Radě Evropské unie.