Římské setkání lidí bez domova s papežem

giubileo_emarginati_papa_francesco_santegidio„Prosím vás za odpuštění pro všechny křesťany, kteří se tváří v tvář chudému člověku v obtížné situaci otočili zády.“ To prohlásil papež František uprostřed tisíců chudých, shromážděných 11. listopadu v sále Pavla VI. při zahájení setkání lidí sociálně vyloučených u příležitosti Jubilejního roku. Ve jménu církve a všech křesťanů papež požádal chudé o odpuštění, jež je „pro nás vodou požehnanou. Vaše odpuštění nás očisťuje, pomáhá nám znovu uvěřit tomu, že v srdci evangelia se nachází velké poselství evangelijní chudoby a že my všichni musíme tvořit chudou církev, která bude žít pro chudé.“

Mezi přítomnými, kterých se zmocnilo velké pohnutí, byl také Antonino, přítel Komunity Sant’Egidio, který žije v Římě v maringotce: „Děkuji papeži Františkovi, že nás miluje a učí všechny, kterým se dobře daří, že mají pomáhat těm, jimž se vede zle.“

„Slova papeže Františka otevírají srdce těch, kteří jsou v nouzi“, poznamenala Lucia Lucchini, dlouholetá přítelkyně lidí bez domova, jež se stará o menzu Komunity v ulici Dandolo v Římě. Dodala také: „Tato slova ale otevírají také srdce těch, kterým nic nechybí a kteří mají objevit, že pravé štěstí spočívá v tom žít spolu.“