Setkání s Emmanuelem Macronem


Francouzský prezident Emmanuel Macron se 26. června 2018 při své návštěvě Říma setkal s delegací Komunity Sant’Egidio tvořenou Andreou Riccardim, Markem Impagliazzem, Mariem Girem a dalšími zástupci Komunity.

Jedním z hlavních probíraných témat byla stabilizace afrického kontinentu a rozvoj afrických zemí. Macron s Komunitou jednal jako s důležitým činitelem působícím v Africe při mírovém a politickém dialogu v konfliktních situacích, obzvláště ve Středoafrické republice, jež pro Macrona představuje oblast zvláštního zájmu. Vedle toho se hovořilo o tématu mladých Afričanů a investicích do jejich vzdělávání s cílem vytvořit lepší podmínky pro rozvoj vzdělanosti v Africe.

V průběhu setkání byly zmíněny také humanitární koridory coby model pro politiku legální imigrace, vhodnou zvláště pro osoby potřebující humanitární ochranu.