Setkání Together 4Europe – Společně pro Evropu

V sobotu 14. listopadu 2020 se uskutečnilo – kvůli pandemii koronaviru pouze virtuálně – mezinárodní setkání křesťanských hnutí a komunit „Společně pro Evropu“. Více než 160 účastníků od Portugalska po Rusko se setkalo ve společné modlitbě a informovalo se navzájem, jak jednotlivá hnutí a komunity prožívají pandemii koronaviru a rozvíjejí v této nesnadné sobě svá charismata. Setkání bylo svědectvím naděje, solidarity, ekumenismu a skutečně žitého společenství a bylo pro všechny účastníky velkým povzbuzením. Francois a Matthias za naši komunitu připomenuli v modlitbě a zamyšlení, že  pro nás zůstává důležité zůstat i v této době nablízko chudým a nemocným i starým lidem v ústavech,  i protože, jak říká papež František, „jsme všichni bratři“ a „nikdo se nezachrání sám“.