Společně překonat osamělost

Každý rok vzpomíná Komunita Sant’Egidio v německém Mnichově na ty, kteří zemřeli sami na ulici či ve svých domovech. V kostele sv. Silvestra uprostřed bohaté čtvrti Schwabing, kde se pravidelně odehrávají komunitní večerní modlitby, slavil tentokrát bohoslužbu místní světící biskup hrabě Stolberg.

Přišlo mnoho přátel z komunitní menzy, která se každou sobotu v místním farním sále stává útočištěm osamělých a potřebných, kde mohou zažít přátelství a pocit sounáležitosti. Při bohoslužbě byla přečtena jména jejich blízkých a přátel. Za každého byla zapálena svíčka coby výraz naděje v jejich lepší život u Boha.

Biskup Stolberg poděkoval Komunitě za její činnost v Mnichově, kde bývají ročně nalezeny téměř dvě tisícovky zesnulých v jejich bytech teprve několik týdnů po jejich smrti. Velká osamělost ve smrti je také znamením strašlivé osamělosti v životě. Můžeme si jenom přát, aby nasazení Komunity našlo mnoho následovníků v tomto velkoměstě, v němž 50 % domácností tvoří jediný člověk. Na závěr bohoslužby byly rozdány květiny na výraz krásy přátelství, které nekončí ani v bolesti a smrti a překračuje dokonce i smrt, protože Boží láska neskončí nikdy.