Světový den chudých s Komunitou na Proglasu

Jedním z trvalých plodů předloňského jubilejního Roku Božího milosrdenství je každoroční připomínka Světového dne chudých, kterou papež František určil na předposlední neděli církevního roku. „V tento den má celé křesťanské společenství vyjít k chudým, slabým, k mužům a ženám, jejichž lidská důstojnost je příliš často pošlapávána,“ píše Papežská rada pro novou evangelizaci.

Datum a čas vysílání: 16. 11. 2018, 16:00
Autor: Filip Breindl
Interpret: Jindřich Šrajer, Martina Veverková, Iveta Jalová, členové komunity Sant’Egidio, brněnští bezdomovci
Cyklus: Všimli jsme si
Název pořadu: Církev podruhé oslaví Světový den chudých

V pořadu Všimli jsme si představíme poselství papeže Františka k této neděli s podtitulem slov 34. žalmu „hle ubožák zavolal a Hospodin slyšel“. S morálním teologem Jindřichem Šrajerem rozebereme, jak rozumět užívání pojmu chudoba v Písmu, jaké nemateriální formy může mít chudoba a jaká by na ni měla zaznít křesťanská odpověď. O chudobě v současné české společnosti budeme mluvit také se sociální analytičkou Charity ČR Martinou Veverkovou a zazní reportáž o lidech bez domova, jimž v Brně pomáhají členové komunity Sant’Egidio.
-Radio Proglas-

Převzato odtud