V důsledku událostí ve Francii vyzývá Sant’Egidio k odsouzení všech forem násilí

Strašlivý útok v bazilice Notre Dame v Nice, který způsobil smrt tří lidí a nechal za sebou množství zraněných, vyvolal vedle soucitu s oběťmi a blízkosti jejich rodinám, velké rozhořčení. Také nás vyzývá k tomu, abychom ho se vší rozhodností odsoudili.

Komunita Sant’Egidio se semkla okolo francouzského národa a diecéze v Nice, jež se stala terčem tohoto nesmyslného a barbarského teroristického činu. Zároveň zve věřící, ať už je jejich víra jakákoliv, zvláště pak křesťany a muslimy, aby oprostili své náboženství od jakékoliv formy násilí ve jménu Boha. Coby muži a ženy spojení v jedno „duchem Assisi“ jsme 20. října v Římě podepsali za přítomnosti papeže Františka a vůdčích představitelů dalších náboženství slavnostní výzvu k míru, k němuž se zavazujeme za všech okolností.

Je zcela nezbytné vyvarovat se dalšího a nebezpečného zneužití náboženství a zastavit každý pokus dospět k novému „střetu civilizací“ diktovanému ekonomickými, politickými a ideologickými motivy, které mají daleko k upřímnému vyjádření víry. Místo toho cílí na to podkopat vzájemné soužití a integraci, které se v Evropě budovaly v průběhu let.

Místa kultu, jako jsou kostely, mešity a synagogy, představují prostor (jakkoliv symbolicky), kde je na prvním místě nutné zachovat mír a vyhnout se jakémukoliv násilí. Jsou to totiž místa modlitby, kam nenávist nepatří a Bůh zde znamená mír.


Lidské bratrství jako společná cesta
Společné prohlášení papeže Františka a vrchního imáma Al Azhar Ahmeda al Tajíba