Vánoční obědy 2019 Brno

Ač se to možná nezdá, je mezi námi mnoho těch, kteří nemají s kým a kde důstojně oslavit vánoční svátky. Aby se v tyto dny nikdo nemusel cítit sám, uspořádali jsme v Brně tradiční Vánoční oběd pro, lidi bez domova a osamělé, jenž se jako každý rok uskutečnil v přátelské atmosféře na sv. Štěpána 26. prosince. V restauraci Živá voda pod Petrovem jsme tentokrát přivítali kolem 140 a na faře u sv. Jakuba přes 80 hostů.
Vánoční oběd pro romské přátele se uskutečnil 25. prosince v restauraci Živá voda pod Petrovem.

Vánoční oběd restaurace Živá voda – 26. 12. 2019
Oběd jsme zahájili slavnostním přípitkem za účasti otce biskupa P. Konzbula a společným zpěvem Narodil se Kristus Pán za doprovodu kytary. Pak už se zasedlo ke svátečně prostřené tabuli, kde kromě polévky a hlavního chodu nechyběla ani káva, ovoce a vánoční cukroví. O obsluhu se při tak velkém počtu hostů staralo množství šikovných dobrovolníků, takže se všichni mohli cítit jako v bavlnce. A protože opravdové Vánoce nemohou být bez dárků, dostali všichni naši potřební přátelé balíček s praktickými věcmi, které, jak doufáme, jim udělaly radost.

Proto děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci, poskytli prostory, pořídili a zabalili dárky či přispěli finančně. Bez všech těchto důležitých článků by nikdy nevznikl tak krásný a dlouhý řetěz vzájemné pomoci.