Zemřeli kvůli naději

V hlavním městě Kypru Nikósii se 27. srpna uskutečnila poprvé veřejná modlitba na památku uprchlíků, kteří letos zemřeli na moři nebo přímo na ostrově. Zúčastnili se jí zástupci křesťanských církví, civilních autorit, velvyslanci, ale zejména samotní migranti a žadatelé o azyl. Tato dojemná připomínka byla také zakončením prázdnin solidarity, které komunita Sant’Egidio po jeden měsíc pořádala za pomoci zhruba 140 dobrovolníků z celé Evropy. V uprchlickém táboře Pournara a místních školách italštiny a angličtiny pro nezletilé uprchlické děti, které se na Kypr dostaly bez doprovodu, také vznikla jídelna a Škola míru.

Kyperský ministr zahraničí Ioannis Kasoulides v průběhu večera poděkoval Komunitě za pomoc uprchlíkům, jež představuje podporu vládě v jejím úsilí při přijímání migrantů. Kypr je zemí s největší koncentrací uprchlíků v Evropě v poměru na počet obyvatel. Ministr také připomněl, že samotní kyperští občané jsou populací migrantů, díky čemuž dokážou chápat utrpení a problémy těch, kteří na ostrov připlouvají ze Středního východu a Afriky.

Bohoslužbě předsedal maronitský arcibiskup z Nikósie Selim Sfeir za účasti zástupců pravoslavné, arménské a anglikánské církve. Účastníků se zvláštním způsobem dotklo zejména předčítání jmen těch, kteří přišli na své cestě o život. Za každého z nich byla položena růže. Představitelé Komunity Sant’Egidio také připomněli, že tito lidé „umírají kvůli naději, protože právě naděje je žene k tomu, aby pokoušeli osud, a to až ke ztrátě života. Zemřeli kvůli velkému snu, jímž bylo žít důstojný život. Nemůžeme ani nechceme je zapomenout.“