Změna služby – Praha

V červnu dojde ke změně pondělní služby. Nebude probíhat formou hromadné distribuce jídla a nápojů, ale formou osobních návštěv lidí bez přístřeší na místech, kde služba dosud neprobíhala.
K modlitbě Komunity Sant’Egidio je možné se připojit každý čtvrtek v 19h v kostele sv. Petra v Biskupské ul.
Pro více informací nás kontaktujte na info@santegidio.cz