Bojujme proti samotě starých lidí

Nastalo léto a jak víme, v důsledku globálních změn klimatu hrozí čím dál větší vysilující vedra. Trpí jimi zvláště starší populace, v první řadě množství těch, kteří i o prázdninách zůstávají ve městech. K vysokým teplotám, jež pro osoby pokročilého věku představují zdravotní nebezpečí, se přidává také osamělost. Počet lidí žijících o samotě totiž neustále vzrůstá, a to zvláště ve velkých městech, jak nedávno zdůraznil sám papež František během návštěvy jedné farnosti na periferii Říma. Při té příležitosti znovu vyslovil výzvu k tomu, abychom se přiblížili „množství starých lidí, kteří žijí jakoby skryti, zapomenuti, opomíjeni“.

Komunita Sant’Egidio považuje za nezbytné chránit před vedry ty nejslabší osoby a také zabránit jejich společenské izolaci, jež je hlavní příčinou zvýšené úmrtnosti starých lidí nejen v letních měsících, ale i v průběhu celého roku. Proto Komunita zintenzivňuje svoji pomoc starým lidem (zejména v rámci programu „Ať žijí staří!“), a to díky dobrovolníkům v mnoha italských městech. Všechny spoluobčany proto Komunita vyzývá: Setkávejme se v tyto dny se starými lidmi, kteří žijí vedle nás, začněme vlastními sousedy. Všichni můžeme něco udělat, poskytnout přímou pomoc těm, kdo to potřebují – ať už návštěvou či telefonátem. Jde o zcela konkrétní malé skutky, jež může snadno udělat každý, které jsou ale velice důležité, mohou dokonce zachránit život. Protože více než horko je až příliš často tím největším nebezpečím samota. Bojujme proti osamělosti svých bližních jednoduše tím, že budeme více lidští a solidární.