Díky programu Bravo se mohlo „narodit“ 77 starých lidí

Program Bravo! Komunity Sant’Egidio, který má za cíl zajistit africkým dětem rodné listy, umožnil „narození“ také více než 77 starých lidí. Ti totiž dosud vůbec neexistovali, přinejmenším z hlediska zákona. Komunita tím zahájila kampaň registrace starých lidí v mozambickém okresu Nampula.

Mnozí z nich totiž nemají rodný list a z tohoto důvodu nemohou pobírat důchod ani jiné příspěvky, na které by jinak měli podle věku nárok.

Díky práci aktivistů programu Bravo! obdrželo během několika dní svůj rodný list celkem 77 osob a spolu s tímto dokumentem i občanská práva. Jedná se o důležitý výdobytek zvláště z kulturního hlediska, protože zdůrazňuje důstojnost starých lidí a hodnotu jejich života v době, kdy se o ní pochybuje. V Africe je totiž v posledních letech na ústupu tradiční kultura, podle níž jsou staří lidé uchovávateli a strážci tradice, ve prospěch kultury nové, jež je viní z čarodějnictví a vystavuje násilí a lynčování.

Bylo proto dojemné vidět radost těchto starých lidí, když dostávali svůj rodný list. Jedna z nich, paní Elisa, prohlásila: „Myslela jsem si, že dřív umřu, než ten dokument dostanu, ale teď už ho mám. Moc vám děkuji, že berete naše životy vážně.“

Zápis starých osob do občanské společnosti teprve začal. Ve vesnicích okresu Nampula se bude v registracích pokračovat i nadále.