Dohoda o pomoci starým lidem v Amatrice

19. prosince byla podepsána dohoda mezi Komunitou Sant’Egidio a italským městem Amatrice týkající se pomoci starým obyvatelům lokality postižené zemětřesením z 24. srpna. Projekt realizovaný Komunitou má za cíl umožnit starším osobám zůstat ve svém domácím prostředí či alespoň co nejblíže původnímu bydlišti, o něž přišly. Sant’Egidio se za podpory města zapojí do vytvoření centra podpory a místa setkávání určeného starým lidem, kde budou moci přes den pobývat, a to včetně soběstačných seniorů. Tento projekt má za cíl pomoci těm, kteří se nacházejí v největší nouzi.Počítá se rovněž s pomocí seniorům momentálně umístěným v různých zařízeních na území města Amatrice, aby se mohli navrátit do svých domovů. Při podepsání dohody vyzdvihl starosta Sergio Pirozzi „důležitost tohoto projektu v situaci, která je stále ještě velmi složitá“. Cesare Zucconi a Olga Madaro z Komunity zase vysvětlili, že „staří lidé mohou být jakýmsi odrazovým můstkem pro obnovu Amatrice, neboť právě oni představují historickou paměť a tedy i pevné základy pro znovuvybudování města“. Podle oficiálních údajů činila v lednu 2016 populace Amatrice 2 657 osob, z nichž 850 bylo starších 65 let (tj. 32 % celkového obyvatelstva) a 488 starších 75 let (18,3 %). Mezi nimi bylo 69 osobám více jak 90 let. Mnoho starých lidí následkem zemětřesení přišlo o všechno: svůj dům, osoby, které měli rádi, přátele, ale přesto nechtějí odejít jinam.

Ti, kteří se zachránili, se snaží všemi prostředky zůstat při zbytcích svých domů, zahrad, zvířat, tedy všeho, co představuje a vždy pro ně tvořilo jejich život. Proto dávají přednost přežívání v pofidérních přístřešcích před mnohem kvalitnějším ubytováním poskytovaném organizacemi, které je však od jejich domova vzdáleno.

Komunita Sant’Egidio v regionu pomáhá již od dne, kdy k zemětřesení došlo.