Humanitární pomoc pro Salvador

Letošní rok 2017 je pro Salvador mimořádný, neboť země oslaví 25 let od podpisu míru, který v roce 1992 ukončil dvanáctiletou občanskou válku mající za následek 80 tisíc mrtvých a 15 tisíc pohřešovaných. Komunita Sant’Egidio se rozhodla léta míru oslavit společně s obyvateli věznic této středoamerické země. V neděli 19. února dorazily do Salvadoru dva kontejnery humanitární pomoci určené k ulehčení nesnadných podmínek, v nichž vězni žijí.

ČTI DÁLE

Dohoda o pomoci starým lidem v Amatrice

19. prosince byla podepsána dohoda mezi Komunitou Sant’Egidio a italským městem Amatrice týkající se pomoci starým obyvatelům lokality postižené zemětřesením z 24. srpna. Projekt realizovaný Komunitou má za cíl umožnit starším osobám zůstat ve svém domácím prostředí či alespoň co nejblíže původnímu bydlišti, o něž přišly. Sant’Egidio se za podpory města zapojí do vytvoření centra podpory a místa setkávání určeného starým lidem, kde budou moci přes den pobývat, a to včetně soběstačných seniorů. Tento projekt má za cíl pomoci těm, kteří se nacházejí v největší nouzi.

ČTI DÁLE