Dohoda v Libyi zprostředkovaná Komunitou

Zástupci libyjských měst Zintan a Misuráta se 8. prosince 2016 společně sešli v Římě za prostřednictví Komunity Sant’Egidio. Výsledkem těchto setkání, která se odehrála v atmosféře vzájemného naslouchání, je společné prohlášení, které obě strany podepsaly ve věci humanitárních otázek uprchlíků a zraněných v bojích, jež v Libyi probíhají od roku 2014. Nejnaléhavějším z projednávaných témat jsou vztahy mezi těmito dvěma městy s cílem nastolit smíření, jež se ukazuje jako strategický krok pro stabilizaci Tripolska (oblast na severozápadě Libye). Komunita Sant’Egidio se mimoto také zapojuje do procesu vzájemného sbližování těchto měst a je potěšena aktuálním oteplením vztahů v kontextu obecné situace v zemi, jež je jinak velmi napjatá. Tato první dohoda mezi dvěma důležitými libyjskými centry se řadí k úmluvám podepsaným v uplynulých měsících mezi kmeny Touareg, Tebu a Awlad Sulejman majících za cíl podpořit soudržnost v oblasti Fezzánu (jihozápad Libye) a vyslat humanitární pomoc na jih země. Mír v Libyi se nemůže uskutečnit jinak než po „malých kouscích“, to znamená za pomoci mnoha různých dohod, pozvolného získávání terénu v probíhajícím konfliktu a současného obnovování společenského a občanského života.