Komunita Sant’Egidio oficiálním pozorovatelem při IOM

V Ženevě bylo na počátku prosince zahájeno 107. zasedání Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), které formalizovalo nový status Komunity Sant’Egidio. Toto zasedání se uskutečnilo při příležitosti 65. výročí založení této organizace a bylo také prvním od vstupu IOM do systému OSN. Vyznačovalo se navýšením počtu členských států (na současných 166) a také členů-stálých pozorovatelů, mezi něž se přiřadila rovněž Komunita Sant’Egidio.
Federico Soda, vedoucí koordinační komise IOM pro oblast Středomoří řekl: „Po mnoha letech spolupráce s Komunitou máme radost, že naše vzájemné vztahy mohou vstoupit do nové fáze.“ Při této příležitosti bylo vydáno oficiální memorandum, které v Ženevě 6. prosince 2016 podepsal generální ředitel IOM William Lacy Swing a generální sekretář Komunity Sant’Egidio Cesare Giacomo Zucconi. Memorandum vymezuje pole vzájemné spolupráce mezi oběma organizacemi se zvláštním zřetelem na budování řádných migračních kanálů pro migranty a uprchlíky a také na nutnost zřizování humanitárních koridorů. Dokument rovněž zdůrazňuje důležitost spolupráce se zeměmi, odkud uprchlíci a migranti přicházejí.

Marco Garofalo, zodpovědný pracovník mezinárodních vztahů Komunity Sant’Egidio prohlásil: „Být uznáni stálými pozorovateli při radě IOM je pro nás opravdovou ctí a povzbuzuje nás to k ještě většímu zapojení do problematiky uprchlíků. Tváří v tvář globálním výzvám, jež migranti a uprchlíci nastolují, je nutná spolupráce mezinárodních organizací, státu a občanské společnosti. To dosvědčuje pilotní projekt humanitárních koridorů, jenž se zrodil prostřednictvím spolupráce mezi státními italskými institucemi a zdejší občanskou společností.

IOM pracuje například na přesídlení syrských uprchlíků jak do Itálie, tak do dalších zemí Evropské unie. Působí také v hlavních centrech jejich příchodu na kontinent na Sicílii, v Apulii a Kalábrii. Těmito problémy se zabývá rovněž Komunita, proto je pro ni užší součinnost s touto organizací tak důležitá.