Itálie v době koronaviru – služba potřebným

Catolic News Agency publikovala 13. března na svém webu www.catholicnewsagency.com článek o aktivitách Komunity Sant’Egidio v Římě v časech koronavirové krize. Zde je jeho zkrácená verze:

Katolická laická organizace Sant’Egidio má v Římě dobrovolníky, kteří i nadále přinášejí jídlo lidem na ulici. Vedle toho těmto potřebným rozdávají také zdravotní pomůcky jako roušky a dezinfekce rukou. Rovněž komunitní jídelny, kde se podává polévka, zůstávají otevřené. Samozřejmě se tak děje za uplatnění různých preventivních hygienických opatření, jako například omezení počtu lidí, kteří mohou najednou vstoupit, a udržování fyzické vzdálenosti mezi jednotlivci.

Sant’Egidio všechny povzbuzuje, aby se snažili vypořádat se státem nařízenou izolací tím, že budou udržovat kontakt se starými lidmi a hendikepovanými, zvláště těmi, kteří obývají různé ústavy se zákazy návštěv. Mohou to dělat prostřednictvím telefonátů, videohovorů, dopisů a textových zpráv. Prezident Komunity Marco Impagliazzo v rozhovoru pro Vatican Media řekl, že je v těchto časech velmi důležité pamatovat na ty nejzranitelnější, jako jsou lidé bez domova, staří a pacienti zdravotních zařízení.

„Musíme najít nové způsoby, jak těmto lidem zůstat nablízku, samozřejmě za zachovávání preventivních opatření proti šíření nákazy. To vyžaduje dost důvtipu, kreativity, zápalu a také lásky“, řekl.

Impagliazzo poznamenal, že lidé bez domova jsou v časech koronavirové nákazy v ještě větším ohrožení, neboť během ní funguje jen málo služeb vydávání jídla a dalších potřeb. Vyzval k „morální reakci“ na současnou krizi. „Po způsobu života křesťanů, kteří se modlí, protože modlitba jim dodává sílu, potřebujeme v této situaci občany, kteří budou silní“, řekl. „Občany, kteří si sice budou vědomi rizika, které podstupují, ale budou k němu přistupovat beze strachu. Jejich cílem bude solidarita s druhými, snaha o dobro celku, a to včetně těch nejchudších a nejslabších.“