Jaké bylo mezinárodní setkání Krakov-Osvětim 2017

Setkání se uskutečnilo 20.-24. září 2017. Stovky mladých z celé Evropy přišly na toto místo, aby odsoudily vše, co může směřovat k nespravedlnosti a válce.

Smyslem akce je poučit se z historie obrovského utrpení druhé světové války a holocaustu, a to prostřednictvím návštěvy koncentračního tábora Osvětim a také skrze nasloucháním těm, který holocaust přežili.

Cílem je jasně odmítnout všechny formy rasismu a nenávisti, odmítnout každé násilí.

V našem každodenním životě být potom více pozorný k lidem bezbranným a přehlíženým (chudí lidé, staří lidé, lidé osamělí a na okraji společnosti, Romové, uprchlíci). Především pak chceme skrze konkrétní službu budovat cesty míru.

Setkání bylo rozdělené do 3 dnů a sešlo se na něm asi 600 mladých lidí ze zemí střední a východní Evropy (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina, Rusko). Účastnili se ho středoškoláci i vysokoškoláci, společně jsme vytvořili velmi přátelskou atmosféru. Program zahrnoval svědectví paní Rity, návštěvu koncentračního tábora Osvětim, tichý pietní pochod k památníku zakončený závěrečným apelem; a také konkrétní reflexe a diskuze v malých skupinách. Proběhla také tradiční modlitba za mír ve všech zemích, ve kterých trvá napětí a konflikty. Pro mě osobně bylo velkým svědectvím vidět zde mladé lidi z Ukrajiny a Ruska, kteří spolu dovedli přes probíhající válku na východní Ukrajině mluvit a sdílet své myšlenky, hledat cestu přátelství. Pro mnoho účastníků také silně rezonovala slova závěrečného apelu, která bych si dovolil citovat: „Nic není nemožné, pokud se obracíme k Bohu v modlitbě“. „Mír znamená budoucnost. My mladí jsme silou pokoje a míru, potřebujeme, aby nás bylo víc. “Více mladých, více míru“.

Cesty míru: “Mladí Evropané za svět bez násilí”

APEL

My, mladí Evropané, z Polska, Ukrajiny, Ruska, České republiky, Maďarska, Slovenska, Rumunska společně s Komunitou Sant’Egidio jsme přijeli do Osvětimi, abychom si připomněli hrůzy druhé světové války a oběti nacizmu. Zároveň sníme o tom, že budeme budovat mír a svět bez násilí.

Na tomto místě v srdci Evropy se otevřela propast “Velkého zla”: Shoah, jak jej nazývají Židé; Porrajmos, jak říkají Romové a Sinti. Miliony životů byly pohlceny rasovou nenávistí a nelidskostí války.

Narodili jsme se o mnoho let později, ale i dnes vidíme, že pohrdání a násilí jsou stále přítomné v našich zemích. První, kdo jsou jimi zasaženi, jsou chudí a slabí. Vždy, když je chudý člověk ponižován, vždy, když je zapomenut starý člověk, vždy, když je člověk souzen pro svůj původ, náboženství či pouze proto, že se odlišuje od ostatních, se otevírá cesta nenávisti v našich srdcích. Vždy, když je postavena zeď, aby byli vyloučeni chudí či ti, kdo prchají před válkou, tehdy převládne lhostejnost nad lidskostí.

Je třeba přemoci strach a předsudky, které vedou k tomu, že se vylučuje druhý jen proto, že je jiný, nebo že ho člověk nezná a přitom vlastně moc nechápe, proč soudí a proč má strach. Jen dialog a přátelství mohou vytvářet svět míru. Nenávist a násilí se mohou navrátit a znovu ukázat krutou tvář války tak, jak se tomu děje již několik let na východní Ukrajině, anebo také nemilosrdnou tvář terorismu.

Naslouchajíce hlasu chudých lidí, dětí, osamělých starých lidí, Romů, uprchlíků, říkáme dnes nahlas: Ne násilí a válce! Ne rasismu a lhostejnosti!

Tady v Osvětimi silněji pociťujeme zodpovědnost být odvážnějšími, abychom překonali nenávist a osvobodili se od nespravedlnosti a chudoby. Zavazujeme se postavit se proti jakémukoli násilí a vždy volit cestu setkání a přátelství. Přidáváme se k apelu Mladých za mír, kteří se shromáždili v Barceloně po hrozném teroristickém útoku, který zasáhl celé město. Spolu s nimi prohlašujeme: “More Youth, More Peace”. My, mladí lidé, jsme silou pokoje a míru pro budoucnost. Potřebujeme se dát dohromady, potřebujeme, aby nás bylo víc: “Víc mladých, víc míru.”

Zde začíná sen o jiném světě, který chceme předat mladým lidem našich zemí. Dnes společně činíme rozhodnutí odmítnout lhostejnost a jakoukoli formu rasismu. Mír znamená budoucnost! Nic není nemožné, pokud se obracíme k Bohu v modlitbě. Všichni můžeme být tvůrci míru v naší milované Evropě a ve světě. Za svět bez rasismu! Cesty míru za svět bez násilí!

Osvětim-Březinka 22. září 2017


Děkujeme Nadaci ČEZ za finanční podporu tohoto setkání.