Mezináboženské setkání Cesty míru na Kubě

Na začátku října uspořádala Komunita Sant’Egidio v hlavním kubánském městě Havaně konferenci s názvem Cesty míru (španělsky Caminos de Paz). Po dva dny se zde setkávali věřící a vedoucí představitelé různých světových náboženství. Toto setkání začalo na svátek sv. Františka 4. října 2017, který byl také dnem 25. výročí uzavření míru v Mozambiku, prostřednictvím kulatého stolu na téma migrace v 21. století a role náboženství v přijímání a integraci uprchlíků. Ústředním momentem Cest míru byla společná modlitba za mír a závěrečná ceremonie 5. října, jíž se vedle mnoha náboženských vůdců zúčastnil také havanský arcibiskup Juan García Rodriguez a apoštolský nuncius Giorgio Lingua. Ten v přítomnosti pěti stovek účastníků přečetl poselství papeže Františka určené stejnojmennému setkání, které proběhlo v září v německém Münsteru. Není bez důležitosti, že havanské konference Cesty míru se vedle velvyslanců a diplomatů mnoha zemí zúčastnil také dr. Caridad Diego, vedoucí Oddělení pro náboženské záležitosti při Ústředním výboru komunistické strany Kuby. Setkání zakončilo zažehnutí svící při podpisu mírového apelu zúčastněnými náboženskými představiteli.