Již nikdy válku

„Již nikdy válka, nenávist, rasismus!“ Tato slova zvolaná Markem Impagliazzem zazněla před více než tisícovkou mladých Evropanů, kteří se zúčastnili vzpomínkové akce věnované obětem vyhlazovacího tábora Osvětim-Birkenau, a to na závěr tichého průvodu po „molu smrti“.

Prezident Komunity Sant’Egidio dále pokračoval: „Před tímto památníkem prohlašujeme: Již nikdy lhostejnost! Slavnostně se zde zavazujeme ke slibu „War never again“ a k tomu, že se budeme každý den zasazovat pro mír. Ti, kteří si neuchovávají v paměti minulost, jsou odsouzeni k tomu ji znovu zopakovat. My, mladí z hnutí Global Freindship, jsme si vědomi této strašlivé kapitoly evropské historie a zavazujeme se k tomu, že budeme vždy tvůrci míru – peacemakers.“

Návštěva muzea a památníku Osvětimi, tichý průvod v Birkenau po stopách deportovaných odsouzených k likvidaci představovali vrchol třídenního programu pro mladé s názvem „Global Friendship to live together in peace“ (Celosvětové přátelství pro společný život v míru), na něž se do Polska sjeli mladí z celé Evropy, a to včetně několika účastníků z Afriky a Ameriky.

Osmdesát let od vypuknutí 2. světové války si chtějí mladí připomenout, jakým způsobem se tehdejší lidé vzpamatovali z této strašlivé tragédie, a s pokorou a odvahou vybudovali dnešní Evropu. Evropu, která představuje mírový prostor, v němž se nalézají cesty dialogu a respektu vůči každému jednotlivci.

Mladí Evropané také vyjádřili znepokojení nad vzestupem antisemitských a rasistických předsudků, šířením projevů těžké netolerance a nacionalistických, xenofobních a fašistických hnutí. Tito mladí pociťují odpovědnost za to, že je nutné vzdorovat zlému a vztyčování oddělujících zdí tím, že budou namísto lhostejnosti a strachu budovat alternativní cesty. Toto jejich odhodlání posílilo také setkání s paní Lidií Maksymowiczovou, která jako dítě přežila Osvětim a o své zkušenosti jim vyprávěla.