Kardinál a imám společně za mír ve Středoafrické republice

Kardinál arcibiskup z města Bangui ve Středoafrické republice Dieudonné Nzapalainga a imám tamní centrální mešity Kobine Layma, kteří nedávno obdrželi cenu Bratrství 2016 udělovanou časopisem Mundo Negro, navštívili Komunitu Sant’Egidio v Barceloně. Kardinál a imám již dlouho vzájemně spolupracují, aby našli východisko z politicko-vojenské krize, která otřásla jejich zemí. Mír, který se v Středoafrické republice nyní rodí, je historií dobroty, jež jde daleko za hranice této země, je vzorem vzájemného bratrství mezi křesťany a muslimy, které je třeba napodobovat.

Kardinál Nzapalainga se zúčastnil komunitní modlitby za mír na úmysl Středoafrické republiky. Ve svém zamyšlení nad evangeliem o blahoslavenstvích zdůraznil: „Bůh chce, abychom byli šťastní, a to nejen sami, ale společně s ostatními. A právě tím se vyznačuje přátelství, které má Komunita s chudými“. Kardinál také v Barceloně navštívil komunitní restauraci s názvem Casa de la Solidaridad (Dům solidarity) a setkal se s lidmi žijícími na ulici. Rovněž imám Layma vyzdvihl sílu „života v bratrství, prostřednictvím kterého lze budovat mírovou budoucnost“.

Komunita Sant’Egidio, jež od samého počátku stojí u procesu národního smíření ve Středoafrické republice, poukázala na sílu toho, když náboženští vůdcové žijí ve vzájemném míru. V průběhu své listopadové návštěvy římské Komunity již kardinál v minulosti promluvil o tom, jak velký účinek má, když se sjednotí katolíci, protestanti a muslimové s cílem znovu nastolit v zemi mír. Díky této „posvátné jednotě“ se ve Středoafrické republice „množství mladých lidí vymanilo z vlivu manipulativní propagandy volající po ozbrojeném střetu“. Jejich zbraněmi jsou naproti tomu „modlitba a dialog“, které mají náboženství osvobodit od „násilí, jež je znetvořuje“. Kardinál svoji promluvu uzavřel slovy: „Díky krizi se mohla ukázat autentická tvář náboženství a krize nás také přiměla k tomu, že jsme se obrátili k logice míru“.