Komunita se raduje ze zrušení trestu smrti v Kazachstánu

K zemím, které zrušily trest smrti, se o víkendu připojil středoasijský Kazachstán. Stalo se tak poté, co prezident Kasym-Žomart Tokajev podpisem ratifikoval protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech OSN. Podle něj lze absolutní trest uplatnit jedině v době války. Komunita Sant’Egidio provázela Kazachstán na cestě k tomuto cíli již od roku 2006. Podle jejího oficiálního prohlášení je nyní zrušení trestu smrti v zemi „nezvratné“ a jedná se o „důležitý krok na cestě k úctě k životu“. Komunita se po boku Kazachstánu zúčastnila několika mezinárodních setkáních řešících otázky soudního systému a míru, na nichž byl přítomný také prezident republiky. Vedení Komunity Sant’Egidio také uvedlo, že bude nadále „doprovázet všechny iniciativy země, které chtějí chránit život za všech okolností a každé situace“. Dík za dovedení těchto snah do úspěšného konce patří rovněž 72leté Tamaře Chikunové a jejímu sdružení Matky proti trestu smrti a mučení. Tato věc se jí osobně dotýká, protože v roce 1999 byl její syn křivě obviněn z vraždy a následujícího roku popraven. Paní Tamara proto po dvacet let neúnavně bojovala za zrušení trestu smrti v této bývalé zemi Sovětského svazu a významně přispěla k jeho ukončení také v sousedním Uzbekistánu.