Léto solidarity

Katalánska vede do srdce Afriky cesta milosrdenství. Do Guiney totiž vycestovala skupina členů Komunity Sant’Egidio z Barcelony, která v těchto dnech podporuje aktivity centra DREAM v Conakry, hlavním městě tohoto západoafrického státu.

Země aktuálně zažívá těžkou politickou a hospodářskou krizi, obyvatelé musejí denně procházet bezpočtem nesnází, aby si obstarali základní životní potřeby. Kvůli vysokým cenám benzínu se konají stávky, takže po celé dny utichá celá doprava. Navzdory potížím s obstaráváním léků a potravin pokračuje komunitní program DREAM i nadále a stává se znamením naděje pro všechny.

Do programu bylo zařazeno více než 4 000 pacientů v Conakry a třech dalších místních centrech. Mladí z Barcelony jeho aktivity podpořili tím, že navštívili vězně v městech Coya a Dubreka. Tyto návštěvy jsou jakýmsi světlem v naprosté temnotě. V celách není žádné místo pro pohyb, žádné světlo, voda, místo pro vykonání hygieny, skoro žádný vzduch na dýchání. V takových podmínek vězni setrvávají měsíce a roky. Volají z cel a zpívají francouzsky: „Jesus Seigneur, viens à nous sauver“ = Pane Ježíši, přijď nás zachránit. Po procesu musejí všichni uvěznění zaplatit kauci, aby mohli být propuštěni. Když to neudělají, zůstanou tady. Jako 20letý Rasid ze Sierry Leone, který byl ve vězení v Conya tři měsíce. Jeho propuštění bylo stejně jako u 13 dalších uvězněných umožněno díky sbírce přátel Komunity z Barcelony. Nové boty, které jim rozdáme v den odchodu, umožní, aby vykročili na novou cestu tou správnou nohou.

Ve vězení v Dubrece se nachází 100 lidí, mnozí z nich vlivem špatných životních podmínek onemocněli. Dezinfikovali jsme cely a oblečení a koupili nové matrace na spaní a léky k ošetření ran, stejně jako stolní hry, kterými se vězni až do svého propuštění budou moci rozptýlit.

Léto solidarity dále pokračuje ve školách míru, při rozdávání jídla a oblečení lidem žebrajícím na ulicích. V těchto dnech v Conakry silně prší, ale naději vycházející z těchto událostí déšť jen tak nesmyje.