Jak se žije syrským uprchlíkům v Itálii

V oblasti Benátska a Furlánska na severovýchodě Itálie žije v současnosti 101 uprchlíků rozčleněných do 13 lokalit. Navštívili jsme tyto regiony, abychom se podívali, jak vypadá život zdejších uprchlických rodin, které přišly do Evropy díky humanitárním koridorům.

Aiman Kmkom s manželkou a třemi malými dcerami jsou křesťané z Aleppa. Od února 2017 žijí v Padově v bytě poskytnutém místní farností Sv. Ducha. Ayman je mechanik a měl by nyní podepsat pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Jeho žena je v domácnosti. Mají radost z toho, že je před pár dny navštívil Issa, jejich blízký přítel, který žije v italském městě Cornuda v treviské provincii. Také další jejich blízcí unikli válce prostřednictvím humanitárních koridorů a nacházejí se nyní v jihoitalském Salernu.

Kousek od Padovy leží vesnička Brugine. Je zde farnost, již vede otec Luca Gallocchio, který se svými farníky zorganizoval přijetí uprchlíků. Setkáváme se zde s Nizarem a Azizou a jejich dětmi Rosou, Michaelem a Hannou. Bydlí v moc pěkném domě obklopeném zahradou, který jim dala k dispozici místní paní Ubaldina, jež bydlí v přízemí pod nimi. Aziza se spolu s Ubaldinou stará o zahradu. Její manžel Nizar nám s velkou hrdostí sděluje, že jeho nejstarší syn Michael, který pracuje ve firmě vyrábějící obaly, právě úspěšně dokončil středoškolské vzdělání. Dobře se také naučil italsky. Mladší Rosa by se měla začít od září učit kadeřnicí. Z celé rodiny má největší problémy s italštinou Aziza, avšak paní Ubaldina se při vzájemné komunikaci nebojí ani arabštiny a nemá potíž se s ní dorozumět.

V provincii Verona žije od loňského října další, čtyřčlenná syrská rodina. Tu krutě poznamenala válka – bomby zničily jejich dům spolu s obchodem, který jim poskytoval obživu. Otec rodiny Akram navíc přišel o nohu, když se snažil pomoci dalším osobám zasaženým bombardováním.
Dnes žijí v Itálii ve velkém domě spolu s Emmou, mladou místní ženou, jež je aktivní ve zdejší farnosti. Jsou muslimové a jejich rodina drží pevně pospolu, obklopená četnými přáteli. Emma jim chce pomoci se získáním evropské dotace, aby si mohli otevřít stánek s arabským občerstvením.

A nakonec jsme navštívili Furlánsko. Jihad, syrský křesťan z města Homs žije se svou rodinou v Terstu v domě, který jim poskytla farnost Sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Jak je vidět, proces integrace zde dobře funguje – Jihad vypomáhá v přístavu s perspektivou pracovní smlouvy od příštího jara, zatímco jeho manželka Joumana prokázala talent v asistenci starým lidem a brzy bude pracovat jako pomocnice v kuchyni libanonské restaurace. Jak oba rodiče, tak i jejich 17letý syn George se zapojují do aktivit místní Komunity Sant’Egidio – chodí navštěvovat osamělé staré lidi, účastní se komunitní modlitby a služby chudým. „Máme spoustu lásky, kterou chceme dávat dál“, říkají.

Odjíždíme odtud s pocity vděčnosti a optimismu, které v nás vyvolala setkání s mnoha otevřenými srdci, která jsou připravena pomoci potřebným.

Článek je odtud